Kreplenje aktivnega državljanstva in povečevanje znanja o EU med mladimi
Strengthening active citizenship and increasing EU knowledge among youth
(620651-EPP-1-2020-1-SI-EPPJMO-PROJECT)

Cilj projekta VotEU je spodbujati aktivno državljanstvo, razpravo in znanje o EU med slovensko mladino z uvajanjem novih, drugačnih in privlačnih pedagoško-didaktičnih pristopov za povečevanje politične participacije in aktivnega državljanstva med mladimi v starostni skupini med 10 in 16 leti. Leta 2019 je na volitvah v Evropski parlament glasovalo le 17,75% mladih Slovencev, slovenski učenci pa so izrazili podpovprečno namero, da bi se udeležili volitev. Glede na to je malo verjetno, da se bo politična udeležba na evropskih volitvah v Sloveniji povečala brez sistematičnih prizadevanj za politično socializacijo mlajših generacij.

Za spodbujanje aktivnega državljanstva, razprave in znanja o EU med mladimi bo projekt VotEU izvedel simulacijo volitev v Evropski parlament kot niz treh delavnic, organiziranih v partnerskih šolah. V okviru delavnic bodo učenci izboljšali svoje znanje o EU; pridobili razumevanje organiziranja volitev in volilnih kampanj; in s sodelovanjem pri simulaciji volitev razvili zavest, da ima (ne)udeležba na volitvah posledice. Učenci, izvoljeni za poslance Evropskega parlamenta na simulaciji volitev, se bodo skupaj s sošolci in mentorji udeležili študijske ekskurzije v Bruselj in Strasbourg.

Glavni rezultati projekta VotEU vključujejo priročnik za učitelje o tem, kako izvajati simulacije v šolskem okolju, in gradiva za osnovnošolce za učenje EU tematik. Poseben poudarek bo na komunikaciji z zainteresirano javnostjo za dosego razprave o EU in ozaveščanje o pomenu politične udeležbe.

Interdisciplinarna ekipa z izkušnjami pri različnih projektih Jean Monnet bo delovala v partnerstvu z osmimi slovenskimi osnovnimi šolami. Okrajšava projekta VotEU ima dva pomena: 1) odločitev za glasovanje za Evropsko unijo in podpiranje evropske integracije: “Vote European Union”; in 2) odločitev o udeležbi na volitvah: “Vote yoU”.

Čas trajanja projekta:
1.9.2020 – 31.8.2022

Vodja projekta:
izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Sodelavke in sodelavci na projektu:
doc. dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana
prof. dr. Simona Kustec, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Alenka Krašovec, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
doc. dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
assist. mag. Anja Kolak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani