Reference

Reference

MONOGRAFIJE

(2015) Damjan Lajh in Zdravko Petak, eds.: EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union (Book series Javne politike, 7). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

(2015) Damjan Lajh in Meta Novak: Organizirana civilna družba v procesih odločanja na ravni Evropske Unije (Knjižna zbirka Politika, 9). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

(2013) Urška Štremfel, Damjan Lajh in Eva Klemenčič: Učenje evropskih vsebin v podeželskem lokalnem okolju. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

(2011) Damjan Lajh in Urška Štremfel: The Reception of the Open Method of Coordination in Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Urško Štremfel).

(2009) Sabina Kajnč Lange in Damjan Lajh, ur.: Evropska unija od A do Ž. Ljubljana: Uradni list.

(2006) Damjan Lajh: Evropeizacija in regionalizacija: spremembe na (sub)nacionalni ravni in implementacija kohezijske politike EU v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

(2005) Danica Fink Hafner in Damjan Lajh: Proces evropeizacije in prilagajanje političnih ustanov na nacionalni ravni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

(2003) Danica Fink Hafner in Damjan Lajh: Managing Europe from Home: the Europeanisation of the Slovenian Core Executive. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

(2002) Danica Fink-Hafner in Damjan Lajh: Analiza politik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

 

ČLANKI V REVIJAH

(2018) Meta Novak in Damjan Lajh: The participation of Slovenian Civil Society Organisations in EU Policymaking: Explaining their Different Routes. Journal of Contemporary European Research, vol. 14, no. 2, str. 105-122.

(2017) Damjan Lajh: Accountability in EU decision-making at the national level: lost in the multi-level setting? Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 54, str. 80-95.

(2014) Urška Štremfel, Meta Novak in Damjan Lajh: We feel Europe: approaches for improving positive attitudes towards the European Union in Slovenia. Romanian Review of European Governance Studies, vol. 6, no. 12.

(2014) Urška Štremfel, Mojca Štraus in Damjan Lajh: Sprejemanje rezultatov PISA 2009 v Sloveniji skozi prizmo javnopolitičnega učenja. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, letn. 25, št. 1/2, str. 79-104.

(2013) Simona Kustec Lipicer in Damjan Lajh: Monitoring systems of governance in sport: looking for best practices from the European Union and beyond. Kinesiologia Slovenica, vol. 19, no, 3, pp. 43-59.

(2013) Urška Štremfel in Damjan Lajh: How do we raise up European citizens? The example of the Jean Monnet Programme Learning EU at School. Global education review, vol. 1, no. 5, pp. 60-69.

(2012) Damjan Lajh: Twenty Years of Relations between the Republic of Slovenia and the European Union. Studia Historica Slovenica, vol. 12, no. 1, pp. 125-146

(2012) Damjan Lajh in Urška Štremfel: Good Governance in the Slovenian Employment and Education Policy Fields: Myth or Reality? Romanian Journal of Political Science, vol. 12, no. 2, pp. 77-102.

(2012) Urška Štremfel in Damjan Lajh: Development of Slovenian Education Policy in the European Context and Beyond. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, vol. 6, no. 1, pp. 98–116.

(2011) Damjan Lajh in Urška Štremfel: Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy. Sociologicky časopis/Czech Sociological Review, vol. 47, no. 3, pp. 507–529 (soavtor z Urško Štremfel).

(2010) Urška Štremfel in Damjan Lajh: Implementing EU Lifelong Learning Policy Through Open Method of Coordination in New Member States: Comparative Analysis of the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. Journal of Comparative Politics, vol. 3, no. 2, pp. 64–84.

(2009) Alenka Krašovec in Damjan Lajh: The European Union: A Joker or Just an Ordinary Playing Card for Slovenian Political Parties? Journal of Communist Studies and Transition Politics, vol. 25, no. 4, pp. 491–512.

(2008) Alenka Krašovec in Damjan Lajh: Have Democratization Processes been a Catalyst for the Europeanization of Party Politics in Slovenia? Journal of Southern Europe and the Balkans, vol. 10, no. 2, pp. 183–203.

(2007) Alenka Krašovec in Damjan Lajh: Post-Yugoslav Region between Democratisation and Europeanisation of Party Politics: Experiences from Slovenia and Bosnia-Herzegovina. Politics in Central Europe, vol. 3, no. 1/2, pp. 71–91.

(2006) Damjan Lajh: Zajednička kohezijska politika i višerazinsko odlučivanje u Europskoj Uniji. Politička misao, vol. 43, no. 4, pp. 3–24.

(2005) Damjan Lajh: Responses to the Processes of Europeanization and Regionalisation: Domestic Changes in Slovenia. Perspectives, no. 23, pp. 36-60.

(2004) Damjan Lajh: Implementing the EU’s Structural Policy and Subnational Mobilisation in Slovenia. Central European Political Science Review, vol. 5, no. 15, pp. 95–114.

(2004) Alenka Krašovec in Damjan Lajh: The Slovenian EU Accession Referendum: A Cat-and-Mouse Game. West European Politics, vol. 27, no. 4, pp. 603–623.

(2004) Danica Fink-Hafner in Damjan Lajh: Lessons from Managing Conflict Situations in the EU Accession Negotiations: The Case of Slovenia. Central European Political Science Review, vol. 5, no. 15, pp. 52–73.