nika-luka

DIDAKTIČNA IGRA NIKA IN LUKA SPOZNAVATA EVROPSKI PARLAMENT

Didaktična igra »Čutim Evropo: Nika in Luka spoznavata Evropski parlament« predstavlja učni pripomoček za osnovne in srednje šole, s pomočjo katerega lahko mladi na neformalen način in skozi igro spoznavajo nastanek in razvoj edine neposredno izvoljene institucije Evropske unije, pomen Evropskega parlamenta za vsakdanje življenje evropskih državljanov, kot tudi zavedanje o pomenu izbire predstavnikov v Evropskem parlamentu ter njihovega dela, ki mora potekati na odgovoren in pregleden način.

Slovenija se je Evropski uniji pridružila leta 2004. Odločitev o priključitvi k Evropski uniji je bila sprejeta ob širokem političnem in družbenem soglasju. Kljub temu lahko opažamo, da je delovanje Evropske unije za slovenske državljane še vedno precej abstraktno in oddaljeno z vidika njihovega vsakdanjega življenja. To se kaže tudi v nizki udeležbi slovenskih volivcev na volitvah v Evropski parlament ter v nizkem zavedanju slovenskih državljanov o možnostih in pomenu vplivanja na sprejemanje odločitev v okviru Evropske unije.

Didaktični pripomoček ni namenjen le učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol, temveč tudi širši javnosti, ki jo zanimajo tematike, povezane z Evropsko unijo, volitvami in političnim predstavništvom. Uporaba didaktične igre spodbuja medgeneracijsko povezovanje ter dvig ozaveščenosti o pomenu aktivne vloge vseh državljanov pri sooblikovanju skupne evropske prihodnosti.

Igri je priložena informativna knjižica, ki nam pomaga razumeti delovanje Evropskega parlamenta. Knjižica nam je v pomoč pri razumevanju tako pomembnih zgodovinskih mejnikov v razvoju Evropskega parlamenta, kot pozitivnih in negativnih vidikov delovanja Evropskega parlamenta, ki so predstavljeni na igralni plošči.

 

nika-luka-knjizica