Gradiva

Gradiva

 

DIDAKTIČNA IGRA NIKA IN LUKA SPOZNAVATA EVROPSKI PARLAMENT

Didaktična igra »Čutim Evropo: Nika in Luka spoznavata Evropski parlament« predstavlja učni pripomoček za osnovne in srednje šole, s pomočjo katerega lahko mladi na neformalen način in skozi igro spoznavajo nastanek in razvoj edine neposredno izvoljene institucije Evropske unije, pomen Evropskega parlamenta za vsakdanje življenje evropskih državljanov, kot tudi zavedanje o pomenu izbire predstavnikov v Evropskem parlamentu ter njihovega dela, ki mora potekati na odgovoren in pregleden način.

Slovenija se je Evropski uniji pridružila leta 2004. Odločitev o priključitvi k Evropski uniji je bila sprejeta ob širokem političnem in družbenem soglasju. Kljub temu lahko opažamo, da je delovanje Evropske unije za slovenske državljane še vedno precej abstraktno in oddaljeno z vidika njihovega vsakdanjega življenja. To se kaže tudi v nizki udeležbi slovenskih volivcev na volitvah v Evropski parlament ter v nizkem zavedanju slovenskih državljanov o možnostih in pomenu vplivanja na sprejemanje odločitev v okviru Evropske unije.

Didaktični pripomoček ni namenjen le učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol, temveč tudi širši javnosti, ki jo zanimajo tematike, povezane z Evropsko unijo, volitvami in političnim predstavništvom. Uporaba didaktične igre spodbuja medgeneracijsko povezovanje ter dvig ozaveščenosti o pomenu aktivne vloge vseh državljanov pri sooblikovanju skupne evropske prihodnosti.

Igri je priložena informativna knjižica, ki nam pomaga razumeti delovanje Evropskega parlamenta. Knjižica nam je v pomoč pri razumevanju tako pomembnih zgodovinskih mejnikov v razvoju Evropskega parlamenta, kot pozitivnih in negativnih vidikov delovanja Evropskega parlamenta, ki so predstavljeni na igralni plošči. Več …


IGRA ZGIBANJA – SPOZNAJ VREDNOTE EVROPSKE UNIJE

Origami igro o vrednotah Evropske unije smo pripravili v okviru projekta “Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU/EU4Me”, ki ga izvajamo na Centru za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Namen projekta je poučevati, učiti se in razpravljati o ključnih tematikah v okviru Evropske unije: večkulturnosti, večjezičnosti, manjšinah in migracijah med učenkami in učenci osnovnih šol ter učitelji. Med drugim želimo s projektom razviti pozitiven odnos do evropskih idej in vrednot ter povečati zavedanje o pravicah evropskih državljanov, ter pomagati razumeti in spoštovati večjezičnost in večkulturnost kot značilnosti Evropske unije.


DIDAKTIČNA IGRA »ČUTIM EVROPO: EU ZNANJE – EU IZZIV«

V okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« smo pripravili didaktično igro z naslovom »Čutim Evropo: EU znanje – EU izziv«. Didaktična igra popelje igralca skozi zgodovino evropskega povezovanja. Na vznemirljivi poti se igralci soočijo s preverjanjem svojega znanja o Evropski uniji in njenih državah članicah, reševanjem zabavnih izzivov in spoznavanjem pomembnih dogodkov, ki so bodisi pospešili bodisi upočasnili evropsko povezovanje. Na poti spoznavanja Evropske unije se igralci preizkusijo v znanju iz nabora stotih vprašanj ter se zabavajo ob reševanju zabavnih izzivov. Igro zaznamuje 12 opisov časovnih mejnikov, ki so bodisi upočasnili ali pospešili evropsko povezovanje. Igra se zgodovinsko začne v letu 1950 in zaključi v letu 2014, ob deseti obletnici slovenskega polnopravnega članstva v Evropski uniji. Komplet igre vsebuje igralno ploščo, 6 figur in kocko, 100 kart z vprašanji, 100 kart z izzivi ter 12 kart z opisi zgodovinskih mejnikov evropskega povezovanja. Igra je zasnovana na inovativen in zabaven način.


SERIJSKA PUBLIKACIJA »ČUTIM EVROPO: TEDNIK UČENJA EVROPSKIH VSEBIN ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO« (ISSN 2464-0425)


Publikacija »Čutim Evropo: Tednik učenja evropskih vsebin« je izšla že v štirih letnikih. Oblikovana je na način, da učenkam in učencem omogoča reševanje zanimivih nalog, povezanih z evropskimi vsebinami skozi celotno šolsko leto bodisi doma, pri pouku ali v okviru obšolskih dejavnosti. Vsak teden v letu je povezan z vsebino o Evropski uniji ali mednarodnim oziroma evropskim dnevom ter pripadajočimi nalogami oziroma nasveti. Vsaka publikacija tako obsega vsaj 52 nalog.


KVIZ »ČUTIM EVROPO: EU KVIZ NA POTI« (ISBN 978-961-235-811-2)

Čutim Evropo: EU kviz na poti je zbirka kviz vprašanj s ponujenimi odgovori. Publikacija vsebuje 100 vprašanj o Evropski uniji, EU institucijah in državah članicah Evropske unije. Priložene so tudi rešitve. Publikacija je bila izdana v priročnem mini formatu, kar nam omogoča, da imamo kviz lahko vedno pri sebi in ga igramo tudi na poti.