Projekti

Projekti

  • DebatEU / Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani
  • EU4Me / Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU
  • MEUA / Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov
  • FeelEU / Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju
  • EUROPP / Katedra Jean Monnet

DebatEU / Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani (587573-EPP-1-2017-SI-EPPJMO-CoE)

Projekt Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani (ang. The University of Ljubljana Jean Monnet Centre of Excellence) predstavlja osrednjo točko raziskovanja javnih politik in javnopolitičnih procesov Evropske unije. Izvaja se na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer potekajo dodiplomski, magistrski in doktorski študijski programi, ki se ukvarjajo z evropskimi študijami. Center odličnosti združuje multidisciplinarno ekipo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z javnimi politikami in javnopolitičnimi procesi v oviru Evropske unije. Projekt omogoča razvoj visoke kakovostne ravni pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela. Deluje kot središče poučevanja EU vsebin tako na Fakulteti za družbene vede kot tudi izven nje in omogoča inovacije pri poučevanju evropskih tematik na univerzitetni ravni. Projekt podpira strukturiran dialog na področju oblikovanja javnih politik in javnopolitičnih študij EU z organizacijo dogodkov za različne ciljne skupine ter pripravo visoko kakovostnih publikacij, namenjenih različnim ciljnim občinstvom. Raziskovalni program se osredotoča na dve povezani temi: spreminjajoče se nacionalne in javnopolitične procese EU ter demokratično legitimnost javnopolitičnih procesov EU.

Čas trajanja projekta:
1.9.2017 – 31.8.2020
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Damjan Lajh
Sodelavke in sodelavci na projektu:
prof. dr. Danica Fink Hafner, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
doc. dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Zlatko Šabič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
prof. dr. William Maloney, The School of Geography, Politics and Sociology, University of Newcastle
doc. dr. Sabina Lange, European Institute for Public Administration


EU4Me / Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (575152-EPP-1-2016-1-SIEPPJMO-PROJECT)

Projekt Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (ang. Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU) poteka od 1.9.2016 do 31.8.2018 v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Projekt je del programa Erasmus+. Glavni cilj projekta je poučevati, učiti se in razpravljati o trenutno ključnih tematikah v okviru Evropske unije: večkulturnosti, večjezičnosti, manjšinah in migracijah med učenkami in učenci osnovnih šol ter učitelji v sodelovanju s strokovnjaki s področja političnih znanosti, evropskih študij, edukacijskih študij, obramboslovja, komunikologije, prava, jezikoslovja in sociologije. Naš namen je razviti inovativna učna orodja, ki bodo (1) na splošno izboljšala znanja o evropskih povezovalnih procesih, razvila pozitiven odnos do evropskih idej in vrednot ter povečala zavedanje o pravicah evropskih državljanov; ter (2) specifično pomagala razumeti in spoštovati večjezičnost in večkulturnost kot značilnosti Evropske unije, razpravljati in razumeti migracije kot enega od ključnih dejavnikov, ki sooblikujejo današnji svet, ter poudarila pomen družbene vključenosti manjšin in njihovih pravic. Da bi dosegli te cilje bomo uporabili (1) neformalne didaktične pristope in medpredmetno povezovanje; (2) dvoletno sistematično projektno delo z učenkami in učenci z metodo aktivnega raziskovanja v izobraževanju; ter (3) spodbujanje učenk in učencev pri kritičnem mišljenju z organizacijo tekmovanj v debatah o EU tematikah ter pri pisanju esejev. Aktivnosti projekta bodo vključevale tri seminarje za učitelje, 14 delavnic za učence, 14 dogodkov na osnovnih šolah ter dva dogodka v Ljubljani. Projekt EU4Me tako združuje trajnost dobrih praks ter razvoj novih učnih orodij in pristopov.

Čas trajanja projekta:
1.9.2016 – 31.8.2018
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Damjan Lajh
Sodelavke in sodelavci na projektu:
doc. dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
doc. dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana
prof. dr. Bogomil Ferfila, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
izr. prof. dr. Vlado Prebilič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Mitja Žagar, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana
mag. Anja Kolak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani


MEUA / Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov (542777-LLP-1-2013-1-SI-AJM-ICS)

Projekt Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov (ang. Making the EU attractive for primary school pupils: development of non-formal learning approaches) je v šolskem letu 2013/2014 potekal pod vodstvom Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Projekt je del programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Jean Monnet, informacijske in raziskovalne aktivnosti za učenje EU v šoli.

Glavni namen projekta je bil razviti in uporabiti neformalne učne pristope za poučevanje evropskih tematik v osnovnih šolah v Sloveniji in prenos teh praks na Hrvaško. Glavni razlogi za izvedbo tovrstnega projekta so sledeči. Prvič, evropske tematike se v osnovnih šolah v Sloveniji kot del formalnega učnega procesa poučujejo v zelo omejenem obsegu. Drugič, skladno z različnimi raziskovalnimi ugotovitvami je izobraževalni sistem v Sloveniji relativno rigiden, zato spreminjanje formalnega učnega procesa predstavlja zelo kompleksen in dolgotrajen proces. Zato je nujno razvijati in spodbujati neformalne procese učenja o evropskih tematikah. Poleg tega menimo, da je učenje o evropskih vrednotah – spoštovanje različnosti in večkulturnosti, še posebej učinkovito, če v projekt vključimo učence iz različnih držav. Iz tega razloga ciljno skupino projekta predstavljajo osnovnošolski učenci iz dveh sosednjih držav – Slovenije in Hrvaške. To nam je omogočilo tudi prenos projektnih aktivnosti in rezultatov na Hrvaško. Pri projektu je sodelovalo šest osnovnih šol iz Slovenije: OŠ Koper, OŠ Prestranek, OŠ 8 talcev Logatec, OŠ Dragomelj, II. OŠ Celje in OŠ Miklavž na Dravskem polju, ter dve osnovni šoli iz Hrvaške: OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb in OŠ Visoko Varaždin.

V okviru projekta so učenke in učenci sodelovali v različnih delavnicah (izdelovanje maskot iz blaga in drugih materialov, delavnica izdelovanja stripov, delavnica državljani EU, delavnica razumeti različnost EE), ki spodbujajo ustvarjalnost, izvirnost in domiselnost. Cilj projekta je bil učence seznaniti s tematikami o evropski integraciji, večkulturni Evropi, evropskem državljanstvu in naših pravicah kot evropskih državljanov. Pri tem so bile učencem predstavljene evropske vrednote, kot so spoštovanje različnosti in večkulturnosti ter poudarjanje pozitivnih stališč o Evropski uniji.

Čas trajanja projekta:
1.9.2013 – 31.8.2014
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Sodelavke in sodelavci na projektu:
dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana
asist. dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut Ljubljana
prof. dr. Zdravko Petak, Fakulteta političnih znanosti, Univerza v Zagrebu
doc. dr. Tihomir Žiljak, Fakulteta političnih znanosti, Univerza v Zagrebu
Janko Testen, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

essaymoment.com


FeelEU / Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju (2012-2806/001-001)

Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju (ang. I Feel Europe: Teaching Europe in Rural Areas) je projekt, ki ga je odobrila Evropska komisija/EACEA v okviru programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Jean Monnet, Informacijske in raziskovalne aktivnosti za učenje EU v šoli. Projekt je v šolskem letu 2012/2013 potekal v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom. V okviru projekta so učitelji in učenci osnovnih šol na slovenskem podeželju v sodelovanju s sodelujočimi strokovnjaki na zanimiv in inovativen način spoznavali Evropsko unijo ter jo približevali svojemu lokalnemu okolju. Pri tem je bil poseben poudarek namenjen poglobitvi znanja ter krepitvi pozitivnih stališč o Evropski uniji. V okviru projekta je bilo izvedenih več seminarjev in delavnic za učiteljice in učitelje osnovnih šol, medtem ko so se v desetih partnerskih osnovnih šolah skozi celotno šolsko leto najrazličnejše evropske vsebine vključevale v šolske in obšolske dejavnosti. Učenke in učenci so tako svoja razmišljanja o Evropski uniji strnili v eseju z naslovom »Čutim Evropo«, v spomin na aktivnosti pri projektu so pred osnovnimi šolami postavili smerokaze z glavnimi mesti držav članic Evropske unije, svoje aktivnosti pri projektu so objavili v lokalnem časopisu in jih v okviru zaključnega dogodka približali tudi prebivalcem svoje lokalne skupnosti. Pri projektu so sodelovale naslednje osnovne šole: OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, OŠ Črna na Koroškem, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Križevci pri Ljutomeru, OŠ Majšperk, OŠ Mislinja, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Sveta Ana in OŠ Vransko-Tabor.

Čas trajanja projekta:
1.9.2012 – 31.8.2013
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Sodelavke in sodelavci na projektu:
dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana
prof. dr. Danica Fink Hafner, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Bogomil Ferfila, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
dr. Eva Klemenčič, Pedagoški inštitut Ljubljana
asist. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani


EUROPP / Katedra Jean Monnet, Evropski javnopolitični procesi (2012-2897/001-001)

Izr. prof. dr. Damjan Lajh je v akademskem letu 2012/13 pri Evropski komisiji/EACEA v okviru programa Vseživljenjsko učenje pridobil večletni projekt Katedra Jean Monnet (ang. Jean Monnet Chair). S tem projektom Evropska komisija podpira visoko raven poučevanja evropskih vsebin, še posebej javnih politik in javnopolitičnih procesov Evropske unije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Namen projektov Katedre Jean Monnet je spodbujanje poučevanja, raziskovanja in razmišljanja na področju študij o evropski integraciji na ravni visokošolskih zavodov v Evropski uniji in zunaj nje. Na ta način se želi okrepiti znanje in ozaveščenost med akademiki, študenti in državljani po svetu o vprašanjih, povezanih z evropsko integracijo.

Glavni cilj projekta Katedra Jean Monnet – Evropski javnopolitični procesi je vključeval poučevanje in raziskovanje na področju študij evropskih integracij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V tem okviru so cilji projekta bili naslednji:
– okrepitev in izboljšanje obstoječih učnih načrtov, ki pokrivajo javnopolitične procese Evropske unije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani;
– spodbujanje in razvoj izobraževanja in usposabljanja na področju evropskega povezovanja za zainteresirano javnost in študentov, ki ne pridejo neposredno v stik s študijem evropskih integracijskih procesov;
– izvedba raziskave o (z)možnostih sodelovanja civilne družbe v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik EU, z namenom izboljšanja njihovih zmožnosti sodelovanja v javnopolitičnih procesih EU;
– okrepitev znanja in zavesti o vprašanjih, ki se nanašajo na EU tematike izven meja Evropske unije, še posebej tam, kjer programi Jean Monnet še niso razviti v večjem obsegu (Bosna in Hercegovina ter Srbija).

Čas trajanja projekta:
1.9.2012 – 31.8.2015
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani