Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov

Making the EU attractive for primary school pupils: development of non-formal learning approaches

(542777-LLP-1-2013-1-SI-AJM-ICS)

Projekt Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov (ang. Making the EU attractive for primary school pupils: development of non-formal learning approaches) je v šolskem letu 2013/2014 potekal pod vodstvom Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Projekt je del programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Jean Monnet, informacijske in raziskovalne aktivnosti za učenje EU v šoli.

Glavni namen projekta je bil razviti in uporabiti neformalne učne pristope za poučevanje evropskih tematik v osnovnih šolah v Sloveniji in prenos teh praks na Hrvaško. Glavni razlogi za izvedbo tovrstnega projekta so sledeči. Prvič, evropske tematike se v osnovnih šolah v Sloveniji kot del formalnega učnega procesa poučujejo v zelo omejenem obsegu. Drugič, skladno z različnimi raziskovalnimi ugotovitvami je izobraževalni sistem v Sloveniji relativno rigiden, zato spreminjanje formalnega učnega procesa predstavlja zelo kompleksen in dolgotrajen proces. Zato je nujno razvijati in spodbujati neformalne procese učenja o evropskih tematikah. Poleg tega menimo, da je učenje o evropskih vrednotah – spoštovanje različnosti in večkulturnosti, še posebej učinkovito, če v projekt vključimo učence iz različnih držav. Iz tega razloga ciljno skupino projekta predstavljajo osnovnošolski učenci iz dveh sosednjih držav – Slovenije in Hrvaške. To nam je omogočilo tudi prenos projektnih aktivnosti in rezultatov na Hrvaško. Pri projektu je sodelovalo šest osnovnih šol iz Slovenije: OŠ Koper, OŠ Prestranek, OŠ 8 talcev Logatec, OŠ Dragomelj, II. OŠ Celje in OŠ Miklavž na Dravskem polju, ter dve osnovni šoli iz Hrvaške: OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb in OŠ Visoko Varaždin.

V okviru projekta so učenke in učenci sodelovali v različnih delavnicah (izdelovanje maskot iz blaga in drugih materialov, delavnica izdelovanja stripov, delavnica državljani EU, delavnica razumeti različnost EE), ki spodbujajo ustvarjalnost, izvirnost in domiselnost. Cilj projekta je bil učence seznaniti s tematikami o evropski integraciji, večkulturni Evropi, evropskem državljanstvu in naših pravicah kot evropskih državljanov. Pri tem so bile učencem predstavljene evropske vrednote, kot so spoštovanje različnosti in večkulturnosti ter poudarjanje pozitivnih stališč o Evropski uniji.

Čas trajanja projekta:

1.9.2013 – 31.8.2014

 

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

Sodelavke in sodelavci na projektu:

dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana

asist. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut Ljubljana

prof. dr. Zdravko Petak, Fakulteta političnih znanosti, Univerza v Zagrebu

doc. dr. Tihomir Žiljak, Fakulteta političnih znanosti, Univerza v Zagrebu

Janko Testen, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

 


 

 

DOGODKI

 

Slovenski učenci »čutijo Evropo«

V okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« smo v četrtek, 19. junija 2014 organizirali zaključni dogodek projekta na Fakulteti za družbene vede. Pri projektu je sodelovalo šest slovenskih osnovnih šol. Najbolj aktivne učenke in učenci so na prireditvi predstavili svoje aktivnosti pri projektu. Tako smo lahko udeleženci dogodka prisluhnili klasični in rock izvedbi Ode radosti, razmišljanju mladih o Evropski uniji, spoznali zanimivosti posamezne države članice, problematiko festivala Tomatina v Španiji in legendo o portugalskem petelinu. Zaključni dogodek je spremljala razstava izdelkov, ki so nastali v okviru projekta. Učenci so imeli tudi priložnost prisluhniti seji Državnega zbora RS in si ogledati Ljubljano z ladjico. Vrstnike iz Slovenije so ob tej priložnosti obiskali osnovnošolci in osnovnošolke iz dveh hrvaških osnovnih šol: Osnovne šole Visoko Varaždin in Osnovne šole Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb.

 

Hrvaški učenci »čutijo Evropo«

V okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« smo v torek, 17. junija 2014 organizirali zaključni dogodek projekta v Zagrebu. Prireditve so se udeležile učenke in učenci Osnovne šole Visoko Varaždin in Osnovne šole Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb, ki so aktivno sodelovali pri aktivnostih projekta. Vrstnike iz Hrvaške so ob tej priložnosti obiskale tudi učenke in učenci Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju ter II. Osnovne šole Celje in pri tem spoznali tudi najmlajšo EU državo članico. V okviru prireditve smo prisluhnili delovanju Evropske unije v Hiši Evrope, obiskali hrvaški parlament – Sabor, ter si ogledali predstavitev projektnih aktivnostih, ki so jih za nas pripravile osnovnošolke in osnovnošolci iz Hrvaške.

 

Okrogla miza: 10 let poučevanja EU v šoli

V četrtek, 29. maja 2014, je bila v okviru 25. slovenskih politoloških dni organizirana okrogla miza na temo »Deset let poučevanja EU v šoli: priložnosti in izzivi«. Okrogle mize so se udeležili vodje in člani sedanjih in preteklih projektnih skupin Jean Monnet projektov EU v šoli: dr. Marinko Banjac, dr. Ana Bojinović Fenko, dr. Tomaž Deželan, dr. Valerij Dermol in dr. Damjan Lajh. Okroglo mizo je moderiral mag. Jure Požgan. Dr. Damjan Lajh je v okviru prispevka »Pomen neformalnega poučevanja evropskih vsebin v osnovnih šolah« predstavil izkušnje in dobre prakse obeh projektov: Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju iz šolskega leta 2012/2013, ter Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov iz šolskega leta 2013/2014.

 

Izobraževalni seminar »Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah« v Zagrebu

V petek, 25. aprila 2014 smo v okviru projekta MEUA priredili drugi izobraževalni seminar »Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah« v Zagrebu. Seminar je bil organiziran v okviru projekta Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov. Udeležencem seminarja sta pomen poučevanja in učenja evropskih vsebin s poudarki na izkušnjah iz Slovenije predstavila izr. prof. dr. Damjan Lajh in izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer. Uporabne informacije o Erasmus+ programu je predstavila mag. Aida Liha Matejiček (Veleučilište VERN), medtem ko je možnosti zaposlovanja v Evropski uniji predstavila mag. Dinka Krčelić (Projectus grupa d.o.o.). Evropske javne politike s poudarkom na politikah izobraževanja in zaposlovanja pa so udeležencem seminarja približali prof. dr. Zdravko Petak, prof. dr. Tihomir Žiljak in Teodora Molnar.

 

Skozi risanje stripov, oblikovanje maskot in didaktične igre do znanja o EU

Od 4. do 6. aprila 2014 je v okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« potekal EU vikend v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Kranjska Gora. V okviru EU vikenda smo za učenke, učence ter njihove mentorje šestih slovenskih in dveh hrvaških osnovnih šol organizirali niz delavnic na temo evropskih integracij, večkulturne Evrope in evropskega državljanstva. Skozi neformalne pristope – igre, kvize, ustvarjanje stripov in izdelovanje maskot evropskih državljanov – so bile učencem predstavljene evropske vrednote, kot so spoštovanje različnosti in večkulturnosti ter osvojena bistvena dejstva o Evropski uniji. Slovenski in hrvaški osnovnošolci so skozi druženje in premagovanje jezikovnih razlik spoznavali bistvo evropskega povezovanja, pridobili dragocene izkušnje ter navezali nove stike. Njihove mentorice so ob tej priložnosti izmenjale uporabne informacije, nasvete in spoznale nekaj neformalnih pristopov za poučevanje evropskih vsebin, ki jih bodo lahko v naslednjih šolskih letih uporabile pri pouku in obšolskih dejavnostih.

 

Izobraževalni seminar ”Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah” v Zagrebu

V petek, 7. januarja 2014, smo v okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« priredili izobraževalni seminar za učitelje dveh partnerskih osnovnih šol iz Hrvaške: Osnovne šole Silvije Strahimir Kranjčević iz Zagreba in Osnovne šole Visoko pri Varaždinu. Seminar je potekal v Zagrebu v sodelovanju s prof. dr. Zdravkom Petakom in prof. dr. Tihomirjem Žiljakom iz Fakultete za politične vede Univerze v Zagrebu. Seminarja z naslovom »Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah« so se poleg učiteljev iz partnerskih šol udeležili tudi dodiplomski študentje politologije na Fakulteti za politične vede  v Zagrebu. Udeležencem so dragocena znanja o Evropski uniji, izobraževalni politiki Evropske unije ter vplivu Evropske unije na naš vsakdan približali izr. prof. dr. Damjan Lajh, prof. dr. Zdravko Petak in prof. dr. Tihomir Žiljak. V okviru delavnic  pod vodstvom zn. sod. dr. Urške Štremfel in v sodelovanju s Teodoro Molnar so udeleženci dodatno osvojili še didaktične pristope k neformalnemu in interaktivnemu poučevanju evropskih vsebin v osnovnih šolah.

 

Izobraževalni seminar: Neformalni pristopi k učenju evropskih vsebin v osnovnih šolah

Na Fakulteti za družbene vede je v petek, 6. decembra 2013 potekal izobraževalni seminar za osnovnošolske učitelje z naslovom »Neformalni pristopi k učenju evropskih vsebin v osnovnih šolah«. Seminar je bil organiziran v okviru projekta Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov. Seminarja so se udeležile učiteljice in učitelji šestih slovenskih osnovnih šol, partneric pri projektu. V okviru seminarja so vodja raziskovalnega projekta izr. prof. dr. Damjan Lajh, koordinatorka projekta dr. Urška Štremfel in izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer vsebinsko obogatili znanja udeležencev seminarja o Evropski uniji, pomenu evropskega državljanstva in vplivu Evropske unije na naš vsakdan. V okviru delavnic so predstavili didaktične pristope k neformalnemu in interaktivnem poučevanju evropskih vsebin v osnovnih šolah.