Kontakt

Kontakt

Dr. Damjan Lajh, izredni profesor
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Center za politološke raziskave
Kardeljeva ploščad 5
SI-1000 Ljubljana
damjan.lajh@fdv.uni-lj.si