Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju

I Feel Europe: Teaching Europe in Rural Areas

(2012-2806/001-001)

Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju (ang. I Feel Europe: Teaching Europe in Rural Areas) je projekt, ki ga je odobrila Evropska komisija/EACEA v okviru programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Jean Monnet, Informacijske in raziskovalne aktivnosti za učenje EU v šoli. Projekt je v šolskem letu 2012/2013 potekal v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom. V okviru projekta so učitelji in učenci osnovnih šol na slovenskem podeželju v sodelovanju s sodelujočimi strokovnjaki na zanimiv in inovativen način spoznavali Evropsko unijo ter jo približevali svojemu lokalnemu okolju. Pri tem je bil poseben poudarek namenjen poglobitvi znanja ter krepitvi pozitivnih stališč o Evropski uniji. V okviru projekta je bilo izvedenih več seminarjev in delavnic za učiteljice in učitelje osnovnih šol, medtem ko so se v desetih partnerskih osnovnih šolah skozi celotno šolsko leto najrazličnejše evropske vsebine vključevale v šolske in obšolske dejavnosti. Učenke in učenci so tako svoja razmišljanja o Evropski uniji strnili v eseju z naslovom »Čutim Evropo«, v spomin na aktivnosti pri projektu so pred osnovnimi šolami postavili smerokaze z glavnimi mesti držav članic Evropske unije, svoje aktivnosti pri projektu so objavili v lokalnem časopisu in jih v okviru zaključnega dogodka približali tudi prebivalcem svoje lokalne skupnosti. Pri projektu so sodelovale naslednje osnovne šole: OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, OŠ Črna na Koroškem, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Križevci pri Ljutomeru, OŠ Majšperk, OŠ Mislinja, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Sveta Ana in OŠ Vransko-Tabor.

Čas trajanja projekta:

1.9.2012 – 31.8.2013

 

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

Sodelavke in sodelavci na projektu:

dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana

prof. dr. Danica Fink Hafner, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

prof. dr. Bogomil Ferfila, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

dr. Eva Klemenčič, Pedagoški inštitut Ljubljana

asist. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

 

DOGODKI

Ekskurzija učenk in učencev ter njihovih mentorjev v Ljubljano, 3. junij 2013

V začetku junija 2013 smo v okviru projekta Čutim Evropo v Ljubljani gostili učenke in učence devetih osnovnih šol iz vzhodne Slovenije ter njihove mentorice in mentorje. Skupaj smo obiskali Hišo EU, kjer domujeta Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, kjer nas je sprejela in nagovorila dr. Romana Jordan, poslanka v Evropskem parlamentu. Spregovorila je o temeljih evropskega povezovanja, predstavila institucije Evropske unije in opisala delo Evropskega parlamenta. Nadaljevali smo z obiskom Državnega zbora, kjer nas je sprejel in nagovoril poslanec mag. Matej Tonin. V krajšem nagovoru nam je razložil pomen in vlogo parlamenta ter na kratko predstavil delo poslank in poslancev. Po uvodnem nagovoru smo si ogledali malo dvorano, kjer zaseda državni svet, veliko dvorano državnega zbora in fresko Slavka Pengova v preddverju velike dvorane. Po obisku državnega zbora se nam je na kosilu pridružila mag. Mojca Kleva Kekuš, poslanka v Evropskem parlamentu. Dan smo zaključili z ogledom starega mestnega jedra Ljubljane in Ljubljanskega gradu ter se z ladjico popeljali po Ljubljanici.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Mislinja, 21. junij 2013

Zadnje petkovo popoldne v šolskem letu so učenci Osnovne šole Mislinja posvetili zaključku projekta Čutim Evropo in praznovanju dneva slovenske državnosti. Na prireditvi so se nam predstavili mladi državljani Evropske unije, ki so navdušeno in slikovito prikazali, kakšne so prednosti življenja in dela v drugih državah članicah Evropske unije ter možnosti ohranjanja stikov z matično domovino. Njihove zanimive pripovedi so povezovali glasbeni nastopi učencev glasbene šole. Vsaka izmed predstavljenih zgodb je bila zanimiva in prepričljiva. Verjamemo, da učenci s svojim nastopom niso navdušili le številne odrasle publike, temveč spodbudili tudi prisotne sovrstnike, da del svoje izobraževalne in delovne poti preživijo v kateri izmed predstavljenih članic Evropske unije.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Sveta Ana, 21. junij 2013

Zadnje petkovo popoldne v šolskem letu so učenci Osnovne šole Sveta Ana izvedli zaključno prireditev v okviru projekta Čutim Evropo. V okviru projekta so učenke in učenci spoznavali značilnosti držav Evropske unije ter bistvena dejstva o njej. Že pred samo prireditvijo so pred šolo slavnostno postavili smerokaz, ki je nastal v okviru projekta in ponazarja smeri glavnih mest vseh držav članic. Smerokaz je postavljen na častno mesto pred šolo in bo učenke in učence osnovne šole spominjal na izvedene aktivnosti in osvojena nova znanja tudi v prihodnjih šolskih letih. Na sami prireditvi, ki so se je udeležili učenci in učitelji šole, starši in številni krajani so učenke in učenci skozi ples in pesem ter z lastnimi razmišljanji o prednostih in izzivih članstva v Evropski uniji predstavili svoja nova znanja. Ob koncu prireditve so obiskovalci lahko tudi poskusili izbrane jedi, značilne za posamezne države članice.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Frana Kranjca Celje, 24. junij 2013

V mesecu juniju so na Osnovni šoli Frana Kranjca organizirali mesec evropskih aktivnosti. V avli šole so pripravili razstavo, izobesili plakate in predstavili eseje, ki so jih v okviru projekta Čutim Evropo pripravili učenke in učenci šole. Na projektorju in na televizijah po hodnikih so predvajali predstavitve na temo EU, ki so jih pripravili učenke in učenci osnovne šole. V avli šole so bili postavljeni računalniki, na katerih so učenke in učenci med odmori lahko reševali križanke in rebuse, ki so jih izdelali sami. V avli šole so postavili tudi kažipot, ki je nastal v okviru projekta in ponazarja smeri glavnih mest vseh držav članic, ter jih bo spominjal na izvedene aktivnosti in osvojena nova znanja tudi v prihodnjih šolskih letih. Na zadnji šolski dan pa so izvedli tudi zaključno prireditev, na kateri so učenke in učenci skozi ples in pesem ter z lastnimi razmišljanji o prednostih in izzivih članstva v Evropski uniji predstavili svoja nova znanja.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Črna na Koroškem, 10. junij 2013

Osnovna šola Črna na Koroškem je bila 10. junija 2013 »Evropa v malem«. Že pred šolo nas je pričakal smerokaz z značilnostmi glavnih mest Evropske unije, ob vhodu v šolo pa plakati in izdelki, ki so jih učenci izdelali v okviru projekta. Le-ti so bili razstavljeni tudi v telovadnici šole, kjer je potekala zaključna prireditev. Uvod v prireditev sta zaznamovali slovenska himna in himna Evropske unije, ki ju je zapel šolski pevski zbor ter slovesna otvoritev smerokaza. V nadaljevanju smo lahko uživali v finskem plesu in plesu s trakovi ter predstavitvi Španije v španskem in Nemčije v nemškem jeziku. V predstavljenih esejih smo spoznali, kako učenci čutijo Evropsko unijo, v kvizu pa, da osmošolci Evropsko unijo ne le čutijo, ampak tudi odlično poznajo. Na koncu prireditve smo se posladkali s finskimi piškoti, ki so jih pripravili v podružničnih šolah, ki so tudi sicer aktivno sodelovale v projektu.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur, 10. junij 2013

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur je v prijetnem sončnem vremenu potekala pred šolo, kjer bo odslej stal tudi smerokaz z glavnimi mesti Evropske unije. Prireditev je slovesno otvoril šolski pevski zbor s himno Evropske unije, Odo radosti. Ob dinamičnem plesnem nastopu učenk šole je bilo čutiti, kako mladi v Šentjurju čutijo Evropo. Igra, katere zanimiv scenarij in izvirno kostumografijo so pripravili učenci sami, pa nas je doživeto popeljala v zgodovino Evropske unije. Prireditev, ki so jo spremljali vsi učitelji in učenci šole ter tudi nekaj staršev se je končala z veselim glasbenim nastopom harmonikarjev. Na šoli pa so pripravili tudi razstavo narodnih noš držav članic Evropske unije.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava, 22. maj 2013

Učenci in učenke Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava so pripravili zaključno predstavitev v okviru projekta Čutim Evropo. Na zaključni prireditvi so nam skozi kratko predstavo iz grške mitologije o hčeri feničanskega kralja Evropi, najprej predstavili izvor in pomen besedne zveze Evropska unija. S temeljnimi podatki o Evropski uniji so nas popeljali nazaj v današnji čas in nam raznolikost Evropske unije predstavili skozi različne plese: vse od polke, macarene, dunajskega in angleškega valčka, kankana do sirtakija. Kako Evropsko unijo in Evropo čutijo sami pa so nam predstavili v eseju in filmu. Svojo novo znanje o Evropski uniji niso samo predstavili, ampak ga v okviru kratkega kviza preverili tudi pri občinstvu. Ob koncu prireditve so vse obiskovalce povabili na ogled spremljajoče razstave, kjer smo si ogledali še plakate, doprsne kipe »tipičnega Evropejca«, smerokaz do evropskih glavnih mest, ter se posladkali z grškim jogurtom.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Majšperk, 9. maj 2013

Dan Evrope je bil letos v Majšperku prav poseben dan. Osnovnošolci so v veliki dvorani Kulturno poslovnega centra pripravili prireditev z naslovom »Ljubim Slovenijo, čutim Evropo«. Na prireditvi so učenci in učenke skupaj z mentorico na zanimiv način predstavili razvoj svojega kraja v povezavi z razvojem Evropske unije. Povezanost Majšperka z Evropo pa je slikovito ponazarjal tudi zemljevid, na katerem so prikazane cestne in železniške povezave z Evropo. Prireditev so popestrili narodno-zabavni glasbeni vložki bivših učencev šole. Prireditev, ki sta jo s svojima nagovoroma sklenila ravnatelj g. Branko Lah in županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin se je prevesila v prijetno druženje ob okušanju domačih dobrot haloške pokrajine.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Križevci pri Ljutomeru, 9. maj 2013

Ob dnevu Evrope so učenke in učenci Osnovne šole Križevci pri Ljutomeru predstavili širši lokalni skupnosti aktivnosti, ki so nastale v okviru projekta Čutim Evropo. Predstavili so nam osnovne značilnosti Evropske unije, začetke povezovanja držav članic, njihove značilnosti ter svoja mnenja o povezovanju v okviru EU. V znanju Evropske unije so se pomerili v kvizu in na vročem stolu, ob pesmi pa so postavili živi zemljevid Evropske unije. Svoja nova znanja so predstavili tudi v angleškem jeziku in tako ponazorili, kako so se vsebine o Evropski uniji vključevale pri različnih predmetih skozi celotno šolsko leto. Učenci in učenke od šestega do devetega razreda so poleg prireditve pripravili tudi razstavo in ob tej priložnosti ob petju himne Evropske unije pred šolo slavnostno postavili smerokaz glavnih mest držav članic EU.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Selnica ob Dravi, 26. april 2013

Osnovna šola Selnica ob Dravi je 26. aprila 2013 v telovadnici šole pripravila zaključno prireditev projekta Čutim Evropo. Program so pripravili učenci 8. in 9. razreda in nam predstavili veliko zanimivega o Evropski uniji, njenih članicah, institucijah, himnah, zastavah. Prav posebej so nam predstavili sosednje države: Italijo, Avstrijo in Madžarsko, ki so že članice EU ter Hrvaško, ki se bo Uniji pridružila s 1. julijem. Del programa je potekal tudi v angleškem in nemškem jeziku. Dogodka so se udeležili vsi učenci in učitelji šole, ravnateljica ga. Jožica Ozmec, starši in župan Občine Selnica ob Dravi, g. Jurij Lep. Ob tej priložnosti so slovesno postavili tudi smerokaz z glavnimi mesti držav članic, pripravili razstavo zastav članic EU po hodnikih šole ter postregli s kulinaričnimi značilnostmi posameznih držav članic.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Vransko-Tabor, 25. april 2013

Osnovna šola Vransko-Tabor je 25. aprila 2013 pripravila zaključno prireditev projekta Čutim Evropo. V okviru projekta so učenke in učenci spoznavali značilnosti držav Evropske unije ter bistvena dejstva o EU. Že pred samo prireditvijo so slavnostno postavili smerokaz, ki je nastal v okviru projekta in ponazarja smeri glavnih mest vseh držav članic EU in razdalje do njih. Smerokaz je postavljen na častno mesto pred šolo in bo učenke in učence osnovne šole spominjal na izvedene aktivnosti in osvojena nova znanja tudi v prihodnjih šolskih letih. Na sami prireditvi, ki so se je udeležili učenci in učitelji šole, ravnateljica ga. Majda Pikl, starši, krajani in župan občine Vransko g. Franc Sušnik, pa so nam učenke in učenci skozi ples in pesem ter z lastnimi razmišljanji o prednostih in izzivih članstva v Evropski uniji predstavili svoja nova znanja. Ob koncu prireditve so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo ter poskusili izbrane jedi, značilne za posamezne države članice.

 

Seminar: »Stališča o Evropski uniji«

V okviru projekta »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju« je 24. novembra 2012 v Razvojnem, inovacijskem in tehnološkem središču Savinjske regije v Celju potekal celodnevni izobraževalni seminar, ki je bil sestavljen iz več sklopov predavanj in interaktivnih delavnic. Na seminarju z naslovom »Stališča o Evropski uniji« so sodelovali člani projektne skupine dr. Damjan Lajh, mag. Urška Štremfel in dr. Simona Kustec-Lipicer.

 

Seminar: »Evropska unija in naš vsakdan«

V okviru projekta »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju« je 23. novembra 2012 v Razvojnem, inovacijskem in tehnološkem središču Savinjske regije v Celju potekal celodnevni izobraževalni seminar, ki je bil sestavljen iz več sklopov predavanj in interaktivnih delavnic. Na seminarju z naslovom »Evropska unija in naš vsakdan« so sodelovali člani projektne skupine dr. Damjan Lajh, mag. Urška Štremfel, dr. Eva Klemenčič, dr. Danica Fink-Hafner in dr. Bogomil Ferfila.

 

Seminar: »Skupno evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in evropske vsebine«

 

V okviru projekta »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju« je 12. oktobra 2012 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekal prvi izobraževalni seminar z naslovom »Skupno evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in evropske vsebine«. Na seminarju so člani projektne skupine dr. Damjan Lajh, mag. Urška Štremfel in dr. Eva Klemenčič udeležencem predstavili pomen skupnega evropskega sodelovanja na področju izobraževanja.