Katedra Jean Monnet, Evropski javnopolitični procesi

Jean Monnet Chair – European Policy Processes

 (2012-2897/001-001)

Izr. prof. dr. Damjan Lajh je v akademskem letu 2012/13 pri Evropski komisiji/EACEA v okviru programa Vseživljenjsko učenje pridobil večletni projekt Katedra Jean Monnet (ang. Jean Monnet Chair). S tem projektom Evropska komisija podpira visoko raven poučevanja evropskih vsebin, še posebej javnih politik in javnopolitičnih procesov Evropske unije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Namen projektov Katedre Jean Monnet je spodbujanje poučevanja, raziskovanja in razmišljanja na področju študij o evropski integraciji na ravni visokošolskih zavodov v Evropski uniji in zunaj nje. Na ta način se želi okrepiti znanje in ozaveščenost med akademiki, študenti in državljani po svetu o vprašanjih, povezanih z evropsko integracijo.

Glavni cilj projekta Katedra Jean Monnet – Evropski javnopolitični procesi je vključeval poučevanje in raziskovanje na področju študij evropskih integracij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V tem okviru so cilji projekta bili naslednji:

– okrepitev in izboljšanje obstoječih učnih načrtov, ki pokrivajo javnopolitične procese Evropske unije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani;

– spodbujanje in razvoj izobraževanja in usposabljanja na področju evropskega povezovanja za zainteresirano javnost in študentov, ki ne pridejo neposredno v stik s študijem evropskih integracijskih procesov;

– izvedba raziskave o (z)možnostih sodelovanja civilne družbe v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik EU, z namenom izboljšanja njihovih zmožnosti sodelovanja v javnopolitičnih procesih EU;

– okrepitev znanja in zavesti o vprašanjih, ki se nanašajo na EU tematike izven meja Evropske unije, še posebej tam, kjer programi Jean Monnet še niso razviti v večjem obsegu (Bosna in Hercegovina ter Srbija).

Čas trajanja projekta:

1.9.2012 – 31.8.2015

 

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

DOGODKI

Evropska unija in lobiranje: prispevek v radijski oddaji Gymnasium.eu

Program Gymnasium.eu je v januarski oddaji pozornost namenil odločitvam, ki naša življenja krojijo iz ozadja. Govorili so namreč o lobiranju. Z dijaki iz Ljubljane in Naklega so v ospredje postavili tezo, da se vse pomembne odločitve sprejemajo izven pogleda navadnih ljudi, krojijo pa jih različni interesi, večinoma kapitalski. Poizkusili so postaviti mejo med lobiranjem in korupcijo ter izpostaviti načine delovanja sodobnih lobistov. Vprašali so se tudi o tem, ali je res že vsako interesno združenje svoj lobi in kako na odločitve politike kot državljani lahko vplivajo tudi sami. Na nekatera vprašanja jim je pomagal odgovoriti tudi nosilec Jean Monnet projektov in katedre Jean Monnet, izr. prof. dr. Damjan Lajh.

 

Strokovni posvet: Koordinacija EU zadev

V okviru projekta Jean Monnet Chair (nosilec izr. prof. dr. Damjan Lajh) in mednarodnega raziskovalnega projekta INTEREURO (nosilka v Sloveniji prof. dr. Danica Fink Hafner) smo 13. decembra 2013 na Centru za politološke raziskave priredili strokovni posvet na temo: Koordinacija EU zadev: vloga odločevalcev/uradnikov izvršne in zakonodajne oblasti, civilne družbe, interesnih združenj in stroke pri oblikovanju nacionalnih stališč do predlogov evropske zakonodaje. Na posvetu so raziskovalci raziskovalnega centra predstavili svoje raziskovalne rezultate deležnikom, ki sodelujejo tudi na področju oblikovanja evropskih politik in jih soočili z izkušnjami in mnenji udeležencev.

 

Regionalni posvet: EU Si ti. Pred evropskimi volitvami 2014!

 

Regionalni posvet »EU Si ti. Pred evropskimi volitvami 2014!« na temo pravice do politične participacije je bil izveden 7. novembra 2013 v Mariboru in je bil organiziran v sodelovanju z Mestno občino Maribor in Evropsko prestolnico mladih. V prvem delu so strokovnjaki, predstavniki civilne družbe, izobraževalnih institucij ter evropski poslanci na razpravi spregovorili o razlogih za nizko volilno udeležbo, o vzrokih za demokratični deficit v Evropski uniji ter iskali rešitve za zmanjšanje vrzeli med evropskimi državljani in procesi odločanja na evropski ravni. V drugem delu posveta, kjer je sodeloval tudi izr. prof. dr Damjan Lajh, so bile izpostavljene sodobnejše metode politične participacije in njihov potencial.