Zbliževanje EU in mladih 
Bringing EU and youth closer together
(587472-EPP-1-2017-1-SI-EPPJMO-PROJECT)

Glavni cilji projekta Zbliževanje EU in mladih (ang. Bringing EU and youth closer together) so A) zbliževanje mladih in Evrope, B) opolnomočenje demokratične legitimnosti ter C) spodbujanje politične participacije med mladimi. Namen projekta je razviti inovativne in po meri narejene didaktične pristope za poučevanje EU vsebin bodočim volivcem: učencem in dijakom v starosti od 12 do 17 let. Glavna novost, ki jo prinaša EU@Home projekt je zbliževanje EU in mladih preko organiziranih predavanj gostujočih EU uradnikov, ki prihajajo iz Slovenije.

 

Aktivnosti EU@Home projekta bodo izvedene v tesnem sodelovanju med partnerskimi osnovnimi in srednjimi šolami ter interdisciplinarno projektno skupino. V času projekta bomo izvedli 1) dva seminarja za učitelje, 2) dve usposabljanji za učitelje, 3) 16 delavnic za učence in dijake, organizirane na osnovnih in srednjih šolah, ter 4) 16 gostujočih predavanj EU uradnikov iz Slovenije na osnovnih in srednjih šolah. Projektne aktivnosti bodo okrepile projektne publikacije A) spletni Kahoot kviz z različnimi težavnostnimi stopnjami, ki bo pokrival različne EU teme; B) EU@Home blog kot platforma za učence in dijake, da delijo svoj pogled na EU in svojo prihodnost, C) pisma učencev in dijakov, namenjena EU uradnikom, D) Čutim Evropo: Tednik za poučevanje evropskih vsebin za celotno šolsko leto, ter E) interaktivni priročnik za učitelje: Zbliževanje EU in mladih, ki hkrati predstavlja glavni rezultat projekta.

 

Projektne aktivnosti in rezultati projekta bodo komunicirani preko različnih kanalov z namenom, da dosežejo široko populacijo zainteresirane javnosti. Trajnost projekta bo zagotovljena z razvojem novih učnih orodij in pristopov, ki bodo dostopna preko odprtega dostopa. Skozi celoten projekt bomo izvajali stalen monitoring in vrednotenje aktivnosti.

 

Čas trajanja projekta:

1.9.2018 – 31.8.2020, podaljšan do 31.8.2021

 

Vodja projekta:

doc. dr. Meta Novak

 

Sodelavke in sodelavci na projektu:

doc. dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

prof. dr. Alenka Krašovec, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

prof. dr. Bogomil Ferfila, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

asist. mag. Anja Kolak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Polona Mlinarič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

 


 

 

DOGODKI

 

Delavnice EU@Home na Škofijski gimnaziji Vipava

V januarju smo, in sicer 11., 12. in 14. januarja izvedli delavnice EU@Home z dijaki tretjih letnikov Škofijske gimnazije Vipava v okviru obveznih izbirnih vsebin. Z dijaki smo najprej razmislili o njihovih stališčih do Evropske unije ter delili prvo asociacijo, ki jo imamo na Evropsko unijo. Dijaki so najprej pomislili na sodelovanje, povezovanje, združevanje, skupnost in pomoč. V nadaljevanju smo si pogledali kratek video o začetkih nastanka Evropske unije ter preleteli glavne dogodke povezovanja Slovenije v EU. V iskanju razlik med dvema podobnima slikama pa smo ugotavljali, na kakšen način so politike Evropske unije spremenile vsakdanje življenje evropskih državljanov. Za zaključek so se dijaki pomirili še v spletnem kvizu. Pokazali so visoko poznavanje značilnosti evropskega povezovanja in delovanja ter posebnosti držav članic Evropske unije.

 

Spletno predavanje Marka Cerkvenika na Gimnaziji Lava, Šolski center Celje

Pred prazniki, v torek 22. 12. 2020 so dijaki Gimnazije Lava v okviru projekta EU@Home prisluhnili spletnemu predavanju Marka Cerkovnika. G. Cerkovnik že 13 let dela kot tolmač pri Evropskem parlamentu. Z družino živi v Bruslju, kjer tudi dela. Dijakom je najprej predstavil začetke in razvoj evropskega povezovanja, EU institucije in predstavnike ter osnovne značilnosti dela tolmača pri Evropskem parlamentu. V drugem delu so dijaki postavili številna zanima vprašanja predvsem o delu tolmačov. Zanimalo jih je kako lahko nekdo postane tolmač in kakšna izobrazba je potrebna, kako poteka tolmačenje v parlamentu, kako pogosto se tolmač pri svojem delu zmoti, kako razburljivo je delo tolmača ter kako se priuči novega jezika. G. Cerkovnik je z dijaki razpravljal tudi o jezikih, ki so najbolj težavni za prevajanje, jezikih, ki so mu najljubši ter jezikih, ki jim najraje prisluhne. Prepričani smo, da je v okviru predavanj navdušil dijake za študij jezikov in delo tolmača.

 

Spletno predavanje Marka Cerkvenika na II. Gimnaziji Maribor

V okviru projekta EU@Home so se v ponedeljek, 30.11.2020 dijaki četrtih letnikov II. Gimnazije Maribor udeležili spletnega pogovora z Markom Cerkvenikom, tolmačem pri Evropskem parlamentu, ki živi in dela v Bruslju. V kratki predstavitvi je dijakom najprej predstavil osnovne značilnosti Evropske unije ter predstavnike Evropskih institucij. V nadaljevanju pa je dijakom pobližje predstavil tudi samo delo tolmača pri Evropskem parlamentu. Izpostavil je, da je iz vidika izziva dela, zaposlitev pri Evropskem parlamentu največ kar lahko tolmač v svoji karieri doseže. To pa zato, ker ima Evropski parlament ogromno delovnih jezikov iz in v katere se prevaja ter ker so poslanci Evropskega parlamenta lahko v svoje razprave precej vživijo, se pri tem tudi razjezijo, skregajo in uporabijo besede, ki mogoče niso najbolj primerne. Tolmač mora v takih situacijah enako hitro odreagirati ter ustrezno prevesti povedano. Za večino tolmačev lahko rečemo, da ima impresivno znanje tujih jezikov. Marko tako prevaja iz angleščin, nemščine, francoščine in hrvaščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščine. V okviru časa, ki ga je namenil vprašanjem in odgovorom je z dijaki spregovoril tudi o stroških življenja v Bruslju, o prometnih konicah v Bruslju, o višini plače in podobno. Življenje in delo v Bruslju mu je kljub nekaterim manj prijetnim stvarem všeč, delo tolmača pa je po njegovem mnenju najboljši poklic.

 

Delavnice EU@Home na II Gimnaziji Maribor

V četrtek, 26.11.2020 in ponedeljek, 30.11.2020 smo v okviru projekta EU@Home izvedli delavnico na temo Evropske unije z dijaki II. Gimnazije Maribor. Delavnice so bile izvedene preko oddaljenega načina vendar kljub vsemu vsebovale različne interaktivne elemente. Dijaki so se najprej ogreli s kratko igrico ter nato razmislili o svojih stališčih do Evropske unije in izpolnili anketo.  Sledila je kratka predstavitev osnovnih značilnosti Evropske unije od njenih nastankov, do simbolov in institucij. Politike Evropske unije, ki vplivajo na naš vsak dan smo spoznavali z iskanjem razlik na dveh podobnih fotografijah. Dijaki so razmislili tudi o svojih prvih asociacijah na Evropsko unijo. Najpogosteje so imenovali: Bruselj, Brexit, Erasmus program, skupnost, povezovanje ter različne simbole Evropske unije. Razmislili so tudi glede prihodnjih izzivov, s katerimi se bo EU soočila. Najbolj so izpostavili okolje, izogibanje razpadu, zdravstvo, gospodarska kriza, brezposelnost, pandemija in  terorizem. Za konec so se dijaki pomirili še v spletnem kvizu, kjer so izkazali visoko raven poznavanja Evropske unije.

 

Delavnice EU@Home na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvu na Šolskem centru Celje

V petek, 9. oktobra 2020 smo v okviru projekta EU@Home z dijaki programa kemijski tehnik na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo na Šolskem centru Celje spoznavali Evropsko unijo. Na začetku smo osvežili znanje osnovnih značilnosti Evropske unije in razloge za njeno povezovanje, v nadaljevanju pa smo nove informacije uporabili pri reševanju delovnih listov na temo Evropske unije. Dijaki so se pri reševanju nalog zabavali. Predvsem so se z veseljem lotili reševanja enačb ter sudokuja. Razmišljali so tudi o novem sloganu Evropske unije in predlagali naslednje slogane: »Enotni po srcu.«, »Sestavljenke se lahko združijo tudi, če so različne barve.«, »Pozitivnost in dobrosrčnost narodov.«, »Vsi za enega, eden za vse.«, »Enakopravnost za vse.« ter »Vsi smo enaki.«. Poleg sloganov, so o Evropski uniji napisali tudi pesmi, kjer so predstavili tudi svoje poznavanje EU:

Rumena in plava

evropska je zastava.

12 zvezdic ima.

Nobena država ni sama.

 

Euro glavna valuta je,

24 jezikov uradnih je.

V Bruslju parlament stoji,

vse dobro nam želi.

 

Delavnica EU@Home na Gimnaziji Celje Center

V torek, 6. oktobra 2020 smo v okviru projekta EU@Home izvedli delavnice z dijaki Gimnazije Celje Center. V prvem delu smo z dijaki izvedli spoznavno delavnico o Evropski uniji, kjer so reševali naloge povezane z Evropsko unijo in na hudomušen način preko dopolnjevanja memov in kvizov razkrivali trenutne težave, s katerimi se sooča EU. Dijaki so tudi razmišljali kaj jim pomeni biti državljan Evropske unije. Pri tem so predvsem izpostavili, da se počutijo »del neke večje celote, del moje identitete«, da »kot državljan EU imam omogočen prost pretok skozi meje vseh evropskih držav, imamo skupno valuto in smo skupni v raznolikost.«; da »biti državljan Evropske unije mi pomeni varnost strani drugih držav.« ter »počutiva se del velike skupnosti, ki si prizadeva za dobro in izboljšanje življenjskih razmer ter gospodarstva«. Svoje individualno znanje pa so preizkusili tudi v kvizu. V drugem delu, so dijaki četrtih letnikov, ki so si na maturi izbrali sociologijo sodelovali v simulaciji odločanja različnih evropskih institucij: Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije ter Evropske komisije. Pripravili so svoje kompromisne predloge, ki so jih v večini primerov sprejeli in potrdili.

O Evropa ti mogočna

zaradi nas si močna.

Evropski narodi smo združili se,

da smo umirili in utrdili te.

 

Na tvojih tleh se boj več ne bije,

usmerjeni smo k varnemu pridobivanju energije.

Evropska unija močno zaupa vame.

To je organizacija, ki zaupa vame.

 

Delavnica EU@Home na Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici

V torek, 22. septembra 2020 smo v okviru projekta EU@Home izvedli delavnice o Evropski uniji na Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici. Delavnico smo izvedli z dijaki drugih letnikov. V parih so reševali različne naloge povezane z Evropsko unijo. Še posebej so se posvetili reševanju matematičnih enačb in sudoku. Med drugim so pokazali tudi dobro mero kreativnosti. Oblikovali so lastne spominske evrske kovance ter znamko, dopolnili strip ter izdelali meme. Dijaki so veliko razmišljali tudi o prednostih in slabostih Evropske unije ter našli več prvih kot slednjih.

 

Spletno predavanje Valterja Mavriča na Prvi Gimnaziji v Mariboru

Dijaki Prve gimnazije Maribor so v okviru projekta EU@Home v sredo, 13. maja 2020 organizirali pogovor z Valterjem Mavričem. Valter Mavrič je bil rojen v Goriških Brdih. Odločil se je že študij jezikoslovca ter vrsto let delal kot tolmač in prevajalec. Danes živi v Luxembourgu, kjer je vodja prevajalske službe Evropskega parlamenta in je tako zadolžen za vse uradne jezike v EU. V pogovoru z dijaki, ki jih prav tako zanima študij jezikov je zaupal, da ima vsaka EU institucija svojo službo prevajalcev oz. tolmačev vendar se Slovenci, ki so zaposleni na teh delovnih mestih poznajo in dobro sodelujejo med seboj. G. Mavrič je dijakom še natančno predstavil delo prevajalca in tolmača ter karierno pot, možnosti za zaposlitev v EU institucijah ter postopek izbire zaposlenih. Dijaki so imeli številna konkretna vprašanja o delu prevajalca seveda pa jih je zanimalo tudi koliko jezikov g. Mavrič govori. Pred dnevom Evrope, pa so dijaki v četrtek, 7. maja 2020 preko spleta organizirali pogovor dr. Milanom Brglezom, ki je dijakom predstavil trenutni odziv EU na krizo.

 

Spletno predavanje Nastje Klemenčič Schmidt na Gimnaziji Celje Center

Zaradi krize povezane s pandemijo COVID-19 smo bili primorani prestaviti večino dogodkov načrtovanih v okviru projekta EU@Home. Tik pred dnevom Evrope, v petek 8. maja 2020 pa smo uspeli izvesti vsaj prilagojeno, spletno predavanje Nastje Klemenčič Schmidt na Gimnaziji Celje Center. Nastja je bila rojena v Celju. Že 18 let pa živi v Belgiji s svojimi otroci in možem Nemško-Portugalskih korenin. Z večkulturnostjo in večjezičnostjo se tako vsakodnevno srečuje doma in na delovnem mestu. Zaposlena je pri Evropskem parlamentu in sicer na Generalnem direktoratu za komuniciranje. Pri svojem delu med drugim pripravlja kampanje za osveščanje Evropejcev in Evropejk o Evropski uniji, s posebnim poudarkom na projektih za mlade. V okviru predavanja je spregovorila o svoji življenjski poti in delu, Evropski uniji na splošno ter o trenutnih izzivih in mestu mladih v EU. Predavanje je bilo prijetna popestritev dneva Evrope še posebej v času učenja na daljavo. Dijaki pa so bili predvsem hvaležni, da je gospa Nastja z njimi delila izkušnjo življenja v tujini. Tako so zapisali: »Najbolj mi je bil všeč del, ko ste govorili o samem življenju v Bruslju. Zdi se mi zelo pomembno, da mladi izvemo prave informacije, kajti mnogo mladih sanja o življenju v tujini in vidijo le dobre stvari. Fino je, da nam lahko nekdo, kot ste vi, ki tam živite že več let, lahko odkrito pove, kakšno je dejansko življenje v tujini. Seveda pa se od mesta do mesta stvari razlikujejo.”

 

Delavnica EU@Home na Prvi Gimnaziji Maribor

V torek, 10. marca in sredo, 11. marca 2020 smo v okviru projekta EU@Home izvedli delavnice o Evropski uniji na Prvi Gimnaziji Maribor. V torek so se nam pridružili dijaki različnih smeri, ki so izrazili željo sodelovati v projektu. V skupinah so reševali različne naloge povezane z Evropsko unijo. Med drugim so oblikovali lasten jubilejni evrski kovanec ter znamko, napisali strip ter izdelali meme. V sredo smo delavnico izvedli z dijaki, ki obiskujejo predmet Evropske študije. V okviru delavnic smo se posvetili EU institucijam. Spoznali smo glavne značilnosti EU institucij ter v poenostavljeni simulaciji pripravljali nove evropske zakonodajne predloge in o njih glasovali. Skoraj vsi pripravljeni predlogi so dobili podporo sošolcev in sošolk. Za konec so dijaki svoje znanje preizkusili še v Kahoot kvizu. Dijaki so v okviru delavnic pokazali svojo kreativnost, dobro poznavanje Evropske unije ter podporo njenemu povezovanju. To je razvidno tudi iz pesmi, ki so jo napisali o EU:

Vsak dan, ko odprem oči,

evropsko sonce me zbudi.

Tukaj vsi smo prosti kot oblaki,

saj v Evropski uniji vsi so enaki.

Ko Slovenija bila je dama mlada,

te oženila je rada.

Zaradi tega srečnega zakona

srečno živita dva milijona.

 

Drugi seminar za učitelje srednjih šol v okviru projekta EU@Home

V ponedeljek, 20. januarja smo na Centru za politološke raziskave v okviru projekta EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@Home) organizirali drugi seminar za učitelje srednjih šol. Seminarja so se udeležili profesorice in profesorji iz devetih partnerskih srednjih šol ter učitelji osnovnih šol, ki z nami sodelujejo že več let. V okviru seminarja so se udeleženci poglobili svoje znanje o Evropski uniji, ki ga bodo lahko delili svojimi učenci in dijaki. Tokratno srečanje smo posvetili predvsem aktualnim političnim razmeram v svetu in vplivu na delovanje Evropske unije, značilnostim in posebnostim evropskih strank ter stališčem mladih in učiteljev do Evropske unije. V okviru seminarja so se udeleženci srečali in pogovorili tudi z evropskim poslancem dr. Milanom Brglezom, ki je učiteljem razkril več o delu v samem parlamentu.

 

Evalvacijsko srečanje učiteljev osnovnih šol v okviru projekta EU@Home

V petek, 15. novembra 2019 smo na Fakulteti za družbene vede gostili učitelje in mentorje iz sodelujočih osnovnih šol pri projektu EU@Home. Skopaj smo pregledali dosežke preteklega šolskega leta. Ovrednotili smo izvedbo delavnic in gostujočih predavanj na osnovnih šolah ter med seboj delili pozitivne izkušnje in prakse. Učiteljem smo predstavili tudi rezultate naših raziskav kot je kvalitativno analizo esejev osnovnošolcev, v katerih so predstavili svoj pogled na Evropsko unijo ter kvantitativno stališč učencev vključenih v projekt do Evropske unije. Z učitelji smo skupaj pregledali novosti na področju izobraževanja evropskih vsebin, jim razdelili nekaj najnovejših gradiv ter podali priporočila za nadaljnje poučevanje evropskih vsebin na njihovih šolah.

 

Prvi seminar za učitelje srednjih šol v okviru projekta EU@Home

V petek, 8. novembra 2019 smo na Centru za politološke raziskave v okviru projekta EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@Home) organizirali prvi seminar za učitelje srednjih šol. Seminarja so se udeležili profesorice in profesorji iz devetih partnerskih srednjih šol. V okviru seminarja so se udeleženci seznanili z aktivnostmi in dejavnostmi organiziranimi v okviru projekta, trendi poučevanja evropskih vsebin na slovenskih šolah ter stališči mladih do Evropske unije. V okviru seminarja so se udeleženci srečali in pogovorili tudi z evropsko poslanko Ireno Jovevo. Ga. Nataša Pavšek, vodja Oddelka za komunikacijske projekte pri Uradu vlade za komuniciranje pa je predstavila dejavnosti, ki jih na vladi organizirajo za srednje šole.

 

Noč raziskovalcev

V petek, 27. 9. 2019 so ulice, trge in parke zasedli raziskovalke in raziskovalci petnajstih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. Predstavili so svoje delo in radovednežem odgovorili na vprašanja. Evropska noč raziskovalcev je projekt, ki se odvija v več kot 350 evropskih mestih istočasno in prireja številne dogodke na temo raziskovanja in inovacij. Fakulteta za družbene vede se je promociji znanosti pridružila s predstavitvijo na Novem trgu v Ljubljani. Na stojnici pa so med drugim predstavili tudi inovativna gradiva, ki so nastala v okviru projekta EU@Home za neformalno poučevanje evropskih vsebin.

 

Obisk Zdenke Tadeje Tomšič na OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana in na II OŠ Celje

V okviru projekta EU@Home smo v šolskem letu 2018/2019 gostili še zadnje gostujoče predavanje na osnovnih šolah. Zdenka Tadeja Tomšič je v ponedeljek, 20. maja 2019 obiskala OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana ter v torek, 21. maja 2020 II OŠ Celje. Zdenka je bila rojena v Ljubljani, kjer je zaključila študij na Filozofski fakulteti. Danes s svojo družino živi v Luksemburgu saj je zaposlena pri Evropskem parlamentu kot vodja slovenskega prevajalskega oddelka. Učencem obeh šol je predstavila delovanje Evropske unije, Evropskega parlamenta ter delo prevajalca. Posebej je poudarila posebnost Evropskega parlamenta, ki ima sedeže kar v treh mestih in s tem tudi državah. Prevajalci tako delujejo v Luksemburgu. Svoj običajen delovni dan je učencem predstavila na zanimiv način, skozi kviz. Učenci s pravilnimi odgovori pa so si zaslužili belgijsko čokoladico. Ob koncu predavanja so učenci dobili še priponke za bližajoče volitve. V svojih pismih, ki so jih napisali kot zahvalo Zdenki za obisk na njihovi šoli pa so med drugim omenili, da so z veseljem spoznali še eno karierno priložnost »Vaš obisk na šoli je bil nekaj posebnega. Vesela sem, da so nam naši učitelji omogočili ta projekt. Mislim, da ste na nekatere učence močno vplivali. Predstavili ste nam še eno lepo možnost, kaj bi lahko postali, ko bomo odrasli. Ko ste nam povedali, koliko jezikov govorite, nisem mogla verjeti. Zelo všeč mi je bilo, da ste povedali nekaj besed v drugih jezikih.«

 

Obisk dr. Cirila Štoklja na OŠ Prestranek in OŠ Križe

Dr. Igor Štokelj je v okviru projekta EU@Home v četrtek 16.maja 2019 obiskal OŠ Prestranek in v petek, 17.maja 2019 OŠ Križe. G. Štokelj že vrsto let živi v tujini. Najprej se je odpravil v Rim na doktorski študij. Pozneje pa je bil slovenski veleposlanik v Madridu in vodja stalnega predstavništva Slovenije pri EU v Bruslju. Danes je zaposlen v Evropskem parlamentu kot direktor direktorata za obiskovalce. Svoje bogate delovne izkušnje je na zanimiv in iskren način ob obisku obeh šol delil z učenci. Če jih je navdušil s tem, da se je v življenju že imel priložnost srečati z znanimi osebnostmi, pa jim je ob svojem pogledu na Evropsko unijo in opisu svojega življenja predvsem želel opozoriti na pomen izobrazbe. Učence je tako želel navdušiti in spodbuditi k radovednosti in učenju. Učenci so prepoznali vrednost njegovega predavanja in se mu za to tudi zahvalili v pismih. Med drugim so zapisali: »Vaša predstavitev mi je bila zelo všeč. Zelo sem bil navdušen nad vašim delom. Pozorno sem poslušal in izvedel veliko novih stvari. Všeč mi je bilo, da ste nam povedali o vaši karierni poti. Odgovorili ste na večino naših vprašanj, ki sicer niso bila povezana s predavanjem. Drugič lahko poveste še več zanimivih stvari. Zelo sem vesel, da ste prišli na našo šolo.”

 

Delavnice EU@Home na OŠ Selnica ob Dravi

V sredo, 15. maj 2019 smo izvedli še zadnjo delavnico v okviru projekta EU@Home v šolskem letu 2018/2019. Obiskali smo OŠ Selnica ob Dravi, kjer smo z učenci tretje triade reševali naloge na temo Evropske unije. Učencih so v skupinah reševali različne naloge povezane z Evropsko unijo. Kronološko so razporejali pomembne datum v zgodovini Evrope, iskali simbol Evropske unije v razredu, se skušali spomniti, katere EU države članice so že obiskali ter spoznavali simbole upodobljene na slovenskih EU kovancih. V pesmih, ki so jih napisali o Evropski uniji pa so izpostavili predvsem njeno združenost v različnosti.

Draga naša EU,

zelo si nam v redu.

Radi vas imamo,

ker v Evropo mir ste dali

in nam zelo pomagali.

 

Združeni v drugačnosti,

vsi bi vam zdaj zapeli

našo Odo radosti.

 

Obisk Petre Hock na OŠ Miklavž na Dravskem polju in OŠ Selnica ob Dravi

V okviru projekta EU@Home je Petra Hock v torek, 14 maja 2019 obiskala OŠ Miklavž na Dravskem polju ter v sredo, 15. maja še OŠ Selnica ob Dravi. Petra Hock je doma iz Maribora. Kmalu po študiju se je želela zaposliti v tujini. Danes dela v Bruslju kot asistentka v direktoratu za strukturno in kohezijsko politiko v Evropskem parlamentu. Učence je prijetno presenetila že ob začetku predavanj, ko jih je pozdravila v različnih jezikih Evropske unije. Svojo predstavitev Evropske unije je pripravila zelo interaktivno. Učenci so imeli možnost pogledati različne videe ter slike ter odgovarjati na različna vprašanja, za katera so si prislužili belgijsko čokoladico. Ob koncu so učenci prejeli tudi nekaj promocijskega materiala o Evropski uniji. Petra je s svojim predavanjem učence navdušila tako nad Evropsko unijo kot tudi nad življenjem in delom v Bruslju. V pismih, ki so jih učenci napisali kot zahvala za obisk na njihovi šoli, tako lahko med drugim preberemo: »Gospa Petra, zelo se Vam zahvaljujem za predavanje o EU. Od tistega dne sem odnesel veliko znanja o EU in se zraven še zabaval. Menim, da je delo zelo zabavno, saj bi rad potoval po Evropi.«

 

Obisk Nastje Klemenčič Schmidt na OŠ Franja Malgaja Šentjur in II OŠ Celje

V okviru projekta EU@Home je v tednu Evrope, v petek 10. maja 2019 Nastja Klemenčič Schmidt obiskala OŠ Franja Malgaja Šentjur in II OŠ Celje, kjer je učencem na zanimiv način ter iz osebnega pogleda in izkušenj predstavila delovanje Evropske unije in njenih institucij. Nastja Klemenčič Schmidt prihaja iz Celja, kjer je svoje srednješolske dni preživela v I. Gimnaziji v Celju. Že osemnajst let živi v Bruslju, kjer so se rodili tudi njeni otroci. Večjezičnost ji je blizu doma in v službi. Dela pri Evropskem parlamentu in sicer na Generalnem direktoratu za komuniciranje. Pri svojem delu med drugim pripravlja kampanje za osveščanje Evropejcev in Evropejk o Evropski uniji, s posebnim poudarkom na projektih za mlade. V predavanju se je poleg tega dotaknila tudi značilnosti življenja v Bruslju ter svojega dela. Učencem se je tovrstni obisk zdel zanimiv način za poglabljanje znanja o Evropski uniji. V pismih, ki so jih Nastji napisali v zahvalo za obisk na njihovi šoli tako lahko med drugim preberemo: »  Petkovo predavanje gospe Nastje nam je vsem bilo všeč. Bila je zelo prijazna in nikakor se nismo dolgočasili. Že prej smo veliko vedeli o Evropski uniji, vendar si zaradi treme nismo upali sodelovati. Naučili smo se nekaj novih stvari o EU, pa tudi o gospe Nastji, ki dela v parlamentu. Izvedeli smo predvsem veliko dobrih stvari, morda bi pa lahko izvedeli še kakšno slabost in kako jo rešujejo. Dobro bi bilo, da bi še kdaj imeli kaj podobnega, morda kakšne delavnice na to temo, saj se mi zdi EU zelo pomembna in upam tudi, da bo Evropa še naprej ostala tako združena in povezana.«

 

Obisk Marka Cerkvenika na OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Križevci

Marko Cerkvenik je tolmač zaposlen pri Evropskem parlamentu. V okviru projekta EU@Home je v sredo, 24. aprila 2019 obiskal OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana ter v četrtek, 25. aprila 2019 OŠ Križevci pri Ljutomeru. Marko prihaja iz Maribora danes pa skupaj s hčerkama in ženo prevajalko živi v Bruslju in dela v Evropskem parlamentu. V svojem predavanju učencem je pojasnil razlike med poslanci Evropskega parlamenta, tolmači in prevajalci. Podrobno je predstavil zahtevno delo tolmača ter učencem s pomočjo fotografij omogočil vpogled v kabino za tolmače. V okviru predavanja je predstavil predvsem pomen in prednosti znanja tujih jezikov med učence pa razdelil publikacije o EU. Učenci so z zanimanjem prisluhnili predavanju in postavili prenekatero vprašanje kar so izpostavili tudi v pismih, ki so jih napisali Markotu v zahvalo za obisk na njihovi šoli. Tako so med drugim zapisali: »V sredo, 24. 4. 2019, se nam je pri pouku tretjo šolsko uro pridružil tolmač iz Evropskega parlamenta. Ker nas je zelo zanimalo njegovo delo, smo se v pogovoru hitro preusmerili na poklic tolmača. Osebno mi je bil ta del predstavitve najbolj zanimiv. Povedal nam je vse o svojih nalogah, predstavil nam je svoj urnik dela in nam opisal svoj delovni prostor. Povedal nam je tudi, koliko jezikov govori. Zanimivo se mi je zdelo, da se mora še vedno dodatno izobraževati. Na koncu smo mu lahko postavili še nekaj vprašanj. Jaz sem ga vprašala, ali ima kdaj pred svojim nastopom tremo. Odgovoril mi je, da se kdaj zgodi tudi kaj takega, a ima prav zaradi tega, če kdaj ne najde prave besede, polega sebe v kabini še dva sodelavca, ki mu v takih primerih pomagata. Ura je bila zanimiva, zabavna in naučili smo se veliko novega.«

 

Obisk Grega Juga na OŠ Križe in OŠ Prestranek

V okviru projekta EU@Home je Graga Jug v sredo, 17. aprila 2020 obiskal OŠ Križe ter v četrtek, 18. aprila OŠ Prestranek. Grega Jug prihaja iz Nove Gorice, kjer je tudi obiskoval gimnazijo. Svoje izobraževanje je nadaljeval na študijskem programu Evropske študije v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede. Po dokončanem študiju je priložnost za zaposlitev poiskal v Evropski uniji. Trenutno je zunanji strokovnjak pro Evropski komisiji, kjer s svojimi sodelavci ustvarja kampanjo za mlade #EUANDME. V okviru svojega predavanja je učencem predstavil delovanje Evropske unije in njenih institucij, življenje v Bruslju ter svoj delovni dan. Učence je tako navdušil s pripovedovanjem o svoji poti do službe, ki jo vsakodnevno prekolesari, o večjezičnem okolju na delovnem mestu ter o preživetih petkovih večerih v času poletnih mesecev, ko mesto odkriva na rolerjih. Učenci so ob zanimivem predavanju izpostavili številna vprašanja od tega kakšne so razlike v cenah osnovnih živil do tega kaj prinaša nova direktiva o avtorskih pravicah. Navdušenje nad novo pridobljenim znanjem so učenci izrazili tudi v pismih, ki so jih napisali kot zahvalo za obisk na šoli. Tako so med drugim v pismu dodali tudi svoje razmišljanje o Evropski uniji in zapisali: »V sredo 17.4.2019. ste nam učencem sedmih razredov Osnovne šole Križe govorili o Evropi in predvsem o organiziranosti Evropske unije.   Z zanimanjem sem vas poslušal, saj o tej temi že nekaj vem iz dnevno informativnih oddaj in iz pogovorov staršev. Menim pa, da se mladi malo premalo zanimamo za politiko. Kolikor pa vem, nam članstvo v Evropski uniji nudi mnogo dobrih stvari, le birokracije je preveč. Evropska unija ima lahko lepo prihodnost, če bomo vsi njeni prebivalci sodelovali, iskali najboljše rešitve problemov in se spoštovali med seboj. Upam, da Evropska unija ne bo razpadla in se bo vanjo vključilo še več držav.«

 

Delavnice EU@Home na OŠ Miklavž na Dravskem polju

V torek, 16. april 2019 so učenci 7. razredov OŠ Miklavž na Dravskem polju v okviru interdisciplinarnega dneva sodelovali na delavnicah EU@Home ter spoznavali Evropsko unijo.  V zabavni igri telefonček so najprej spoznali ime prve integracije Evropske unije. V  nadaljevanju pa so reševali naloge povezane z Evropsko unijo. Iskali so sošolca, ki ima rojstni dan v mesecu, ko praznuje Evropska unija, risali zemljevid Evrope, zapeli pesem v enem izmed uradnih jezikov EU ter našteli znane osebnosti iz držav članic EU. V pesmih, ki so jih napisali o Evropski uniji pa so pokazali tudi njeno dobro poznavanje.

Evropska unija je pravi dar,

v njej je res pravi čar.

Na zastavi 12 zvezdic je.

Rumeno-modre barve je,

Oda radosti zapoje se.

 

28 članic ima, zadnja v njej

Hrvaška je bila.

6 držav ustanovilo jo je,

Da vojne končale bi se.

 

Delavnice EU@Home na II OŠ Celje

V četrtek, 28.3.202 smo z učenci osmih in devetih razredov na II OŠ Celje izvedli delavnico v okviru projekta EU@Home na temo Evropske unije.  Učenci so naslikali svojo predstavo Evropske unije, kjer so poudarili pomen večkulturnosti v EU ter prednosti povezovanja. Kot pomembna politična področja so predvsem izpostavili okolje, promet in energetiko. Poleg reševanja različnih nalog o Evropski uniji so ustvarjali tudi pesmi , v katerih so izrazili svoj odnos do evropskega povezovanja. V pesmih so tako poudarili prenekatere prednosti, ki nam jih prinaša evropsko povezovanje.

Evropska unija kot naš majhen svet,

v varnost in toplino objet.

Tako velike kot majhne države

imajo v parlamentu svoje člane.

 

Mlade nas v Uniji povezuje,

z znanjem nas osrečuje.

Prosto lahko potujemo,

tako pa za študij varčujemo.

S tem raznolikost spoštujemo

in zase prihodnost kujemo.

 

Obisk Taje Vovk van Gaal na OŠ Selnica ob Dravi in OŠ Miklavž na Dravskem polju

V okviru projekta EU@Home je Taja Vovk van Gaal gostovala na OŠ Selnica ob Dravi v sredo, 20. marca 2019 ter na OŠ Miklavž na Dravskem polju v četrtek, 21. marca 2019. Taja Vovk van Gaal je bila rojena v Celju. Po izobrazbi je zgodovinarka, ki že vrsto let deluje kot muzealka. Trenutno živi v Amsterdamu, saj je poročena z Nizozemcem. Vsak teden se na delo odpravi v Bruselj, kjer dela kot kreativna direktorica Hiše evropske zgodovine, muzeja, ki deluje pod okriljem Evropskega parlamenta. Učencem obeh šol je na izjemno zanimiv in slikovit način na kratko predstavila zgodovino Evropskega povezovanja, način življenja v Bruslju ter pomen muzejske zbirke Hiše Evropske zgodovine. Učencem je bilo tako predvsem zanimivo, da si obiskovalci muzej lahko ogledajo zastonj ter, da med eksponati najdejo avto fičo z ljubljansko registrsko tablico. Obisk je učencem ostal v izredno lepem spominu. Tako so med drugim v zahvalnem pismu Taji za njen obisk na njihovi šoli zapisali: Vaše predavanje mi je bilo zelo všeč, saj ste nam povedali veliko zanimivega in poučnega. Zelo mi je bilo zanimivo, da lahko govorite več jezikov in da živite v Amsterdamu in se vsak dan vozite v Bruselj. Vaša služba se mi zdi zelo zabavna in zanimiva. Zelo mi je bilo všeč, ko ste nam povedali nekaj o partizanih, vojni, našem otroštvu, zanimivostih o Bruslju in o vašem življenju in šolanju.

 

Delavnice EU@Home na OŠ Franca Rozmana Staneta

V torek, 19. marec 2019 ter sredo 20. marec 2019 smo obiskali OŠ Franca Rozmana Staneta, kjer smo z učenci sedmih in osmih razredov izvedli delavnice EU@Home. Učenci so med drugimi slikovno upodobili kako si predstavljajo prihodnost Evropske unije. V svojih slikah so izpostavili številne pomembne tematike. Tako so izpostavili pomen razvoja znanosti in tehnologije, ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest, pomen ohranjanja miru, spremembe na področju izobraževanja, izzive poglabljanja evropskega povezovanja, večjezičnost in večkulturnost ter pomen ohranjanja okolja. Svoj odnos do politik EU so učenci izrazili tudi v pesmih o Evropski uniji.

EU čar celine,

s tabo mi čas hitro mine,

Pa še ne rabim plačat carine.

 

S tabo res mi je lepo,

ker cene za mobilne nizke na Hrvaškem so.

Ozračje je čisto,

ker ljudje za to skrbijo.

Ljudje v EU veseli so.

 

Delavnice EU@Home na OŠ Križe

V petek, 15. 3. 2019 smo v okviru projekta EU@Home izvedli delavnico na temo Evropske unije z učenci sedmih razredov na OŠ Križe. Učenci so reševali naloge o Evropski uniji ter izdelali plakate na katerih so ponazorili prihodnost Evropske unije. Iz njihovih plakatov je moč razbrati, da jih skrbi kakovost demokracije, izhod Velike Britanije iz Evropske unije, nestrpnosti, problem zaposlovanja, okoljski problemi kot so globalno segrevanje, ogljični odtis in problemi s plastiko. Učenci so pokazali poznavanje aktualnih dogodkov v Evropski uniji ter sposobnost kritičnega razmišljanja kar so izrazili tudi v pesmi o Evropski uniji.

Jemo meso, ki je iz Poljske,

Avstrija pa brez Tirolske.

Italija, fašizem spet.

Kakšen je današnji svet?

 

Brexit že na pragu je.

Ura zimska, to se ve.

Gorivo dražje je je,

davek plača se.

 

Delavnice EU@Home na OŠ Prestranek

V torek, 12. marca 2019 smo z učenci sedmega in osmega razreda na OŠ Prestranek izvedli delavnico o Evropski uniji v okviru projekta EU@Home.  Učenci so najprej razmišljali kako si predstavljajo prihodnost Evropske unije. Narisali so plakate, kjer so poudarili, da bo po njihovem mnenju v prihodnosti predvsem pomembno področje okolja, izobraževanja, prometa, zaposlovanja in miru. V okviru reševanja nalog o Evropski uniji pa so sestavili tudi pesmi o Evropski uniji, v katerih so med drugim izpostavili pomen in priložnosti za izobraževanje.

Živim tam,

kjer nekaj veljam.

Učim, študiram in

magistriram, da

v življenju profitiram.

 

Evropska unija mi to ponuja,

me spodbuja, in včasih me to prav utruja.

Hvaležen sem, da sem del nje,

ker prelepa ta dežela je.

 

Delavnice EU@Home na OŠ Križevci

V  ponedeljek, 11. marca 2019 smo obiskali OŠ Križevci pri Ljutomeru, kjer smo izvedli delavnice o Evropski uniji EU@Home. Z učenci petih razredov so dodobra spoznali države članice, ki sestavljajo Evropsko unijo. Za vsako državo članico pa smo si zapomnili vsaj eno tipično značilnost. Tako so se učenci med drugim izvedeli, da izumitelj padala prihaja iz Slovaške, da ocvrti krompirček izvira iz Belgije, da so kravate prvi nosili na Hrvaškem ter da lego kocke izdelujejo na Danske. Z učenci šestih razredov, ki Evropsko unijo že po malem poznajo pa smo skupaj reševali naloge o Evropski uniji ter sestavljali pesmi o EU, kjer so učenci izrazili, da se v Evropi počutijo doma.

Evropa dežela naša,

Srčna in bogata.

Tukaj smo doma

Evropejci vsega sveta.

 

Te pokrajine naj živijo,

In nam srca obogatijo.

Naša domovina naj živi,

Do konca svojih dni.

 

Delavnice EU@Home na OŠ Franja Malgaja Šentjur

V sredo, 6. marca 2019 smo izvedli prvo izmed načrtovanih delavnic v okviru projekta EU@Home. Z učenci tretje triade smo ponovili, katere evropske države sestavljajo Evropsko unijo ter kako so si sledili glavni dogodki v zgodovini evropske integracije. V nadaljevanju so se učenci v skupinah pomirili v reševanju nalog, ki so bile evropsko obarvane. Sestavljali so zemljevid Evrope, ugotavljali katera EU institucija je na fotografiji, reševali sudoku in matematične naloge ter še veliko drugega. Učenci so se strinjali, da je bilo učenje o Evropski uniji zabavno in drugačno kot običajno. Učenci so med drugim napisali kratke pesmi o Evropski Uniji, kjer so izrazili predvsem podporo slovenskemu članstvu v Evropski uniji. Med drugim so napisali naslednje:

Živim v Evropski Uniji,

Tam mi je zelo lepo,

Hrana je dobra,

Okolje je urejeno,

Kaj lepšega si

Še želiš?

 

Zakaj bi živel

V Ameriki, če

Je EU boljša.

Tukaj lepo živim

In živela bom naprej.

 

Drugi seminar za učitelje v okviru projekta EU@Home

V četrtek, 7. februarja 2019 smo na Centru za politološke raziskave v okviru projekta »EU doma – Zbliževanje EU in mladih« (EU@Home) organizirali drugi seminar za učitelje. Seminarja so se udeležile učiteljice iz osmih partnerskih osnovnih šol. V okviru seminarja so se seznanile s priložnostnimi strukturami, ki so v okviru Evropske unije vzpostavljene z namenom vključevanja državljanov v odločevalske procese EU, kot tudi s podatki javnomnenjskih raziskav o znanju slovenskih učencev o EU. V okviru delavnic so člani projektne skupine učiteljicam predstavili različne didaktične pristope za poučevanje evropskih vsebin ter nov priročnik »Popotovanje po Evropski uniji«, ki je namenjen poučevanju evropskih vsebin v tretji triadi osnovnih šol.

 

Prvi seminar za učitelje v okviru projekta EU@Home
V sredo, 14. novembra 2018 smo na Centru za politološke raziskave v okviru projekta EU doma – Zbliževanje EU in mladih (EU@Home) organizirali prvi seminar za učitelje. Seminarja so se udeležile učiteljice iz osmih partnerskih osnovnih šol. V okviru seminarja so se učiteljice seznanile z aktivnostmi in dejavnostmi organiziranimi v okviru projekta, trendi poučevanja evropskih vsebin na slovenskih šolah, prihodnostjo Evropske unije ter značilnostmi politične participacije na nacionalni in evropski ravni.