Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU
Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU
(575152-EPP-1-2016-1-SIEPPJMO-PROJECT)

Projekt Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (ang. Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU) poteka od 1.9.2016 do 31.8.2018 v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Projekt je del programa Erasmus+. Glavni cilj projekta je poučevati, učiti se in razpravljati o trenutno ključnih tematikah v okviru Evropske unije: večkulturnosti, večjezičnosti, manjšinah in migracijah med učenkami in učenci osnovnih šol ter učitelji v sodelovanju s strokovnjaki s področja političnih znanosti, evropskih študij, edukacijskih študij, obramboslovja, komunikologije, prava, jezikoslovja in sociologije. Naš namen je razviti inovativna učna orodja, ki bodo (1) na splošno izboljšala znanja o evropskih povezovalnih procesih, razvila pozitiven odnos do evropskih idej in vrednot ter povečala zavedanje o pravicah evropskih državljanov; ter (2) specifično pomagala razumeti in spoštovati večjezičnost in večkulturnost kot značilnosti Evropske unije, razpravljati in razumeti migracije kot enega od ključnih dejavnikov, ki sooblikujejo današnji svet, ter poudarila pomen družbene vključenosti manjšin in njihovih pravic. Da bi dosegli te cilje bomo uporabili (1) neformalne didaktične pristope in medpredmetno povezovanje; (2) dvoletno sistematično projektno delo z učenkami in učenci z metodo aktivnega raziskovanja v izobraževanju; ter (3) spodbujanje učenk in učencev pri kritičnem mišljenju z organizacijo tekmovanj v debatah o EU tematikah ter pri pisanju esejev. Aktivnosti projekta bodo vključevale tri seminarje za učitelje, 14 delavnic za učence, 14 dogodkov na osnovnih šolah ter dva dogodka v Ljubljani. Projekt EU4Me tako združuje trajnost dobrih praks ter razvoj novih učnih orodij in pristopov.


Čas trajanja projekta:

1.9.2016 – 31.8.2018

 

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Damjan Lajh

 

Sodelavke in sodelavci na projektu:

doc. dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

doc. dr. Urška Štremfel, Pedagoški inštitut Ljubljana

prof. dr. Bogomil Ferfila, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Vlado Prebilič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

prof. dr. Mitja Žagar, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana

mag. Anja Kolak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

  

DOGODKI

 

Zaključni dogodek projekta EU4Me v Trstu

V okviru projekta Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (EU4Me) (vodja projekta izr. prof. dr. Damjan Lajh) smo v ponedeljek, 14. maja 2018 ob koncu projekta organizirali zaključno ekskurzijo v Trst. Najaktivnejši učenci iz 14 osnovnih šol iz celotne Slovenije so skupaj s svojimi mentoricami obiskali enega najbolj multikulturnih mest, ki smo ga kulturno sooblikovali tudi Slovenci. Udeleženci dogodka so se sprehodili po mestu Trst mimo Slovenskega narodnega doma, Slovenskega knjižnega središča do muzeja v nekdanjem protiletalskem zaklonišču »Kleine Berlin«, kjer so si pogledali kratko predstavitev zaklonišča ter si ogledali razstavo vezano na bombardiranje v Trstu in I. svetovno vojno. Učenci so se imeli priložnost srečati tudi z nekdanjim novinarjem Ivom Jevnikarjem, ki je pojasnil položaj slovenske manjšine v Trstu in okolici. Predstavniki vsake šole so nato obiskali deželni sedež radia RAI, kjer so nam novinarji predstavili delovanje ter nastajanje radijskega in televizijskega programa v slovenskem jeziku. V popoldnevu smo obiskali še javni spomenik Srečka Kosovela ter ustanovo, kjer je delal Fran Levstik, rojstno hišo Žige Zoisa, sinagogo, srbsko pravoslavno cerkev, rimsko gledališče, spomenik Jamesu Joycu ter pomol sv. Karla. Učenke, učenci in učitelji so si bili enotni, da je mesto Trst resnično odraža prisotnost večkulturnosti, večjezičnosti, priseljencev in predstavnikov manjšin, s čimer smo ustrezno naslovili zaključek projekta.

 

Projektni dan na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava

V okviru projekta EU4Me je zaključni dogodek na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava potekal 13. junija 2018. Učenci so skozi projektno nalogo, ki je potekala skozi celotno šolsko leto iskali poklice, ki jih bo potrebovala naša skupnost v prihodnosti. Posamezne skupine učencev so tako ustanovile podjetja EU prihodnosti in posnele kratke napovednike oz. predstavitve, ki so jih predstavili na zaključni prireditvi. Ti so bili kasneje osnova za debatni klub, ki se je odvijal na to temo. Učenci so se na koncu strinjali, da je prihodnost zagotovo v tehnološkem napredku, ki pa ga je potrebno znati uporabljati in mu hkrati ne preveč zaupati. Zmagovalno podjetje po presoji učiteljev in učencev, ki bo imelo v Evropski uniji največji pomen, je podjetje, ki se bo ukvarjalo s časovnim omejevanjem dostopa do svetovnega spleta za otroke do petnajstega leta. Dokazali so namreč kakšni so škodljivi vplivi na emocionalni, socialni in ekonomski ravni posameznika s tem pa tudi na celotno družbo.

 

Tehnični dan na Osnovni šoli Dante Alighieri Izola

V okviru projekta EU4Me so tehnični dan na Osnovni šoli Dante Alighieri Izola 25. maja 2018 posvetili Evropski uniji ter spoznavanju držav članic. Učenci od 6. do 9. razreda so delali v skupinah. Vsaki skupini je bila dodeljena posamezna država članica. Pridobljeno znanje, ki so ga učenci pridobili o državi članici s pregledom publikacij in razpoložljivih virov pa so izrazili v vprašanjih. Za vsako državo so oblikovali šest zanimivih vprašanj. V nadaljevanju so izdelali družabno igro. Kot igralno ploščo so uporabili zemljevid Evrope, na katerem so pobarvali države članice, zarisali igralno pot ter start in cilj igre. Igro so nato plastificirali. Poleg tega so izdelali tudi igralne kartončke, ki so bili obarvani v zastave držav članic ter imeli zapisana vprašanja o državah članicah. Izdelane igre so si zamenjali s sosednjimi skupinami in se poizkusili v igranju ter znanju. Ob koncu dneva so obiskali še učence od tretjega in petega razreda. Skupaj z njimi so zaigrali družabne igre. Na ta način so tudi najmlajši učenci preko igre spoznali države članice EU.

 

EU4Me dogodek na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta

V okviru projekta EU4Me so v četrtek, 24. maja 2018 učenci sedmih in osmih razredov OŠ Franca Rozmana Staneta priredili zaključni dogodek. Dogodek so organizirali v Ljudskem domu Šentvid. Na začetku so najprej prisluhnili himni Republike Slovenije in himni Evropske unije. Sledil je uvodni nagovor obiskovalcev ter predstavitev vseh aktivnosti v okviru projekta. Učenci, ki so se udeležili zaključne ekskurzije v Trst so predstavili večkulturnost in večjezičnost mesta. V nadaljevanju so učenci predstavili eseje, v katerih so razmišljali kako si predstavljajo prihodnost Evropske unije ter kakšno Evropsko unijo si želijo. Na koncu pa so se učenci razdelili v tričlanske ekipe ter pomirili v kvizu poznavanja Evropske unije, članic evropske unije ter delovanja institucij EU.

 

Dan odprtih vrat na Osnovni šoli Zbora odposlancev Kočevje

V okviru projekta EU4Me so v sredo 23. maja 2018 na OŠ Zbora odposlancev Kočevje dan odprtih vrat zaznamovali z evropskimi tematikami. Ker je na šoli ravno 27 razredov, si je vsak razred izbral eno državo članico, ki ni Slovenija in jo v mesecih pred dogodkom raziskoval. V okviru razrednih ur so učenci predstavljali zbrano gradivo, se pogovarjali, kaj se jim je zdelo najbolj zanimivo in značilno za določeno državo ter razmišljali kako bodo zbrano in izbrano gradivo predstavili na zanimiv v način v dvominutnem filmu. Delo v razredih je potekalo v skupinah, kjer so raziskovali, primerjali in urejali zbrano gradivo po posameznih temah. Raziskovali so geografske in zgodovinske značilnosti, jezik, glasbo, kulturo, kulinariko, narodno nošo, ljudske običaje in podobno. Učenci so rezultate dela predstavili v razredu s plakati, izdelki, pogrinjki, kulinaričnimi dobrotami. Obenem so nastali tudi 2-minutni filmček o izbrani državi, ki so jih združili v kolaž enournega filma.

 

Prireditev ob zaključku projekta na Osnovni šoli Križe

Ob zaključku projekta EU4Me so na OŠ Križe pripravili prireditev za učence. Udeležence prireditve so nastopajoči učenci seznanili s cilji in vsebinami dvoletnega projekta EU4Me. V uvodu prireditve so vsi učenci pozdravili udeležence v vseh uradnih jezikih Evropske Unije, nato je učenka na klarinet zaigrala evropsko in slovensko himno. Sledili so osnovni podatki o Evropski Uniji, predstavitev dvoletnega projekta, na koncu pa je sledil še kviz o poznavanju Evropske Unije. Prireditev se je zaključila s pozdravom v vseh uradnih jezikih Evropske Unije.

 

Dogodek EU4Me na II osnovni šoli Celje

V okviru projekta EU4Me so v sredo, 16. maja 2018 učenci II osnovne šole Celje praznovali večkulturnost. Pet učencev, ki prihajajo iz različnih držav ali pa so od tam njihovi starši, so najprej z recitacijo pesmi v svojem jeziku predstavili svojo državo. Nadaljevali so s predstavitvijo običajev svoje države in prikazali prosojnice s fotografijami. Učenci so lahko tudi okusili slaščice iz posameznih držav. Učenci so tako spoznali državo članico Poljsko in Portugalsko, potencialni državi kandidatki Kosovo ter Bosno in Hercegovino ter še sosednjo državo Ukrajino. Po predstavitvi so se učenci osmih razredov pomerili še v kvizu o Evropski uniji.

 

Odkrivajmo Evropsko unijo na Osnovni šoli Prestranek

V okviru projekta EU4Me so v ponedeljek, 7. maja 2018 učenci predmetne stopnje na OŠ Prestranek pripravili in izvedli kviz na temo evropske unije z mlajšimi učenci iz razredne stopnje. Termin dneva delavnic v začetku meseca maja so izbrali, ker se je približeval dan Evrope, 9. maj. V okviru poučne delavnice in kviza so tudi mlajši učenci spoznali Evropsko unijo ter o njej pridobili osnovne informacije kot so: katere simbole uporablja EU, katero valuto uporablja EU, koliko je držav članic, kje je njen sedež, koliko je uradnih jezikov ter kdaj se je Slovenija pridružila EU ter. Mlajšim učencem so tudi predstavili geslo Evropske unije in na praktičen način pojasnili kaj pomeni živeti združen v različnosti.

 

EU obarvan naravoslovni dan

V okviru projekta EU4Me so na Osnovni šoli Selnica ob Dravi naravoslovni dan napolnili tudi z Evropskimi vsebinami. V torek 24. aprila 2018 jih je obiskala gospa Nataša Goršek Mencin, ki je zaposlena pri Evropski komisiji. Pred tem je bila vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Z učenci se je pogovorila o vlogi evropskih institucij, njihovem delovanju ter možnostih zaposlovanja v Evropski uniji. Učenci so isti dan predstavili še svoje aktivnosti v okviru projekta kot so evropsko obarvan pust, branje in ustvarjanje v povezavi s pravljicami iz držav članic EU ter predstavili obisk EU hiše v Ljubljani. V sredo, 25. aprila 2018 so prisluhnili še potopisnemu predavanju Aleša Škerbineka, ki je učencem predstavil glavne razlike med državami članica Evropske unije ter ostalimi državami sveta. Učenci so imeli številna vprašaja povezana z načinom življenja v Aziji, Afriki in Avstraliji. Z učenci so v nadaljevanju spregovorili o evropskih vrednotah, kulturnih značilnostih in socialnih razmerah v Evropi in po svetu.

 

Eko dan na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur

V okviru projekta EU 4Me so v sredo, 11. aprila učenci Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur posvetili eka dan evropskim tematikam. Za učence od šestega do devetega razreda je osrednji del dneva je bil posvečen gledališki predstavi Ema Pipifilipi, ki so jo po besedilu M. Blazejovsky uprizorili učenci tretjih razredov. Za zgodbo o Emi Pipifilipi so se odločili, ker se zgodba povezuje z vprašanjem različnosti in večkulturnosti. Učenci so temo aktualizirali in v zgodbi izpostavili problematiko begunske krize ter skrbi za okolje. Glavno sporočilo predstave je bilo, da smo vsi ljudje nekaj posebnega ampak imamo enake potrebe po ljubezni, skrbi, varnosti in družini. Predstavi je sledil razgovor na temo človeških različnosti ter delavnice, kjer so se učenci vživeli v osebe z različnim družbenoekonomskim položajem.

Na razredni stopnji so imeli učenci od prvega do petega razreda organiziran športni poligon, pripravili so razstavo različnih likovnih del, iz katerih je bilo moč spoznati, kako smo si ljudje med seboj različni (izdelava različnih bivališč iz različnih materialov, slikanje različnih rastlin, itd.). Ena šolska ura je bila namenjena razgovoru znotraj razreda na temo človeških različnost, spoznavanje različnosti na osnovi slikovnega gradiva, knjig, ki jih učenci radi berejo. Učenci, ki imajo to možnost, da s starši veliko potujejo, so učencem predstavili dežele in njihovo kulturo, ki so jo na svojih popotovanjih spoznali.

 

Večkulturni in večjezični dan na Osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper

V okviru projekta EU4Me so se v torek, 10. aprila 2018 na osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper posvetili večkulturnosti in večjezičnosti. Dogodka so se udeležili vsi učenci tretje triade. Dogodek so organizirali v sodelovanju z mednarodno srednjo šolo United World College of the Adriatic iz Devina, Italije. Obiskali so jih dijaki iz različnih držav kot so Braziliji, Kosovo, Armenija, Gruzija, Japonska, Kitajska, Makedonija, Belorusija, Palestina in Finska. Učenci so imeli priložnost spoznati osnovne značilnosti njihovih držav, zastavo, njihov jezik in tradicionalna oblačila. V nadaljevanju so se učenci razdelili v skupine ter se udeležili različnih delavnic od dramske delavnice, plesne delavnice, delavnice kaligrafije ter likovne delavnice. Učenci so dogodek zaključili z ugotovitvijo, da različnost združuje in slogan Evropske unije Združeni v različnosti velja tudi širše, preko meja EU.

 

Delovna sobota na Dvojezični osnovni šoli 1 Lendava

V okviru projekta EU4Me so delovno soboto, 7. aprila učenke in učenci sedmih razredov Dvojezične osnovne šole 1 Lendava posvetili spoznavanju Evropske unije. Najprej so prisluhnili interaktivnemu predavanju Dejana Bogdana iz Europe Direct o Evropski uniji. Spregovorili so o priložnostih, ki jim jih Evropska unija ponuja predvsem pri izobraževanju in zaposlovanju. V nadaljevanju so učenke in učenci svoje znanje utrdili še na delavnicah, kjer so razvijali različne kompetence pri izpolnjevanju nalog. Med drugim so učenci zapeli, sestavljali sestavljanke institucij Evropske unije ter napisali lastne pesmi o Evropski uniji. Kljub tekmovalni naravi delavnic, so učenci morali za uspešno rešitev nalog sodelovati znotraj skupine ter med skupinami. Na koncu delavnic so bili vsi učenci zmagovalci, saj so pridobili dragoceno znanje.

 

Združeni v raznolikosti na OŠ Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje

V okviru projekta EU4Me so letošnji dan šole učenke in učenci OŠ Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje posvetili Evropski uniji. V soboto, 7.4. 2018 so učenci celotne šole predstavili svoje celoletne aktivnosti v okviru projekta ostalim učencem na šoli ter staršem in sorodnikom. Vsak razred se je posvetil izbrani državi Evropske unije. Skupno so pokrili 18 držav članic. Razred so okrasili s tipičnimi značilnostmi izbrane države, izdelali zastave, ter plakate z informacijami o državi. Obiskovalce so pogostili s tradicionalnimi slaščicami, ki so jih tudi sami pripravili. Naučili so se tudi osnov jezika kot je pozdraviti in zahvaliti se v jeziku države, ki so jo predstavljali. Razred, ki se je posvetil preučevanju Francije je pekel francoske rogljičke ter pripravil grško solato. Učenci, ki so raziskovali Grčijo so pripravili grško solato ter grški jogurt z medom in orehi, zaplesali so tudi sirtaki. Razred, ki se je posvetil Finski pa je svoj razred okrasil  pravo Božičkovo vas. Dan šole je tako potekal pod geslom Združeni v raznolikosti.

 

Interdisciplinaren dan na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju

V okviru projekta EU4Me je v torek 6. marca 2018 pod koordinatorstvom mentorice projekta EU4Me na OŠ Miklavž na Dravskem polju, Ines Pečnik potekal interdisciplinaren dan. V okviru interdisciplinarnega dneva so učenci sedmega razreda spoznavali značilnosti Evropske unije v okviru različnih predmetov. V okviru Domovinske in državljanske kulture in etike so najprej sestavili sestavljanko na temo Evropske unije, spoznavali značilnosti držav članic ter simbole EU. V okviru Slovenskega jezika so izdelovali slovarje ter spoznavali značilnosti uradnih jezikov EU ter različnih jezikovnih skupin. Pri predmetu Geografija so spoznali geografske značilnosti držav članic Evropske unije ter izdelali plakate za vsako državo medtem ko so v okviru predmeta Tehnika in tehnologija izdelovali obrise držav članic. Ob koncu dneva so učenci svoje izdelke razstavili, da so bili na vpogled celotni šoli.

 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

V okviru projekta EU4Me so učenke in učenci Osnovne šole Križevci v petek, 22. decembra 2017 organizirali proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. V okviru proslave so učenci naslovili vlogo Slovenije v Evropski uniji, značilnosti Evropske unije ter praznovanje Božiča in novega leta. Učenci so v vseh uradnih jezikih Evropske unije voščili vesel Božič in srečno novo leto ter tako spoznali države članice ter uradne jezike Evropske unije. Učenke in učenci so proslavo popestrili z twirling nastopom, recitacijami, nastopom pevskega zbora, glasbenim in plesnim nastopom.

V petek, 30. marca 2018 pa so v šoli gostili profesorja dr. Bogomila Ferfilo, s katerim so spregovorili o odnosih med Evropsko unijo in državami bližnjega vzhoda. Zanimali so jih aktualne razmere ter primerjava med kulturami. Poleg tega so učenci delili svoj pogled na članstvo v Evropski uniji ter izrazili kakšno Evropsko unijo bi  si želeli v prihodnosti.

 

Zaključni dogodek ob prvem letu projekta EU4Me v Ljubljani

V okviru projekta Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (EU4Me) smo v petek, 2. junija 2017 v Ljubljani organizirali zaključni dogodek ob prvem letu projekta. V Hiši Evropske unije smo se zbrali skupaj z več kot 80 najbolj aktivnimi učenkami in učenci pri projektu in njihovimi učitelji. Zbrane aktivne učence je nagovoril evropski poslanec dr. Igor Šoltes in spregovoril o različnih aktualnih EU temah, kot so Brexit, priložnosti v EU za mlade, pomen lokalno pridelane hrane in varstvo okolja. Mladi so imeli priložnost poizvedeti tudi o delu asistenta evropskega poslanca – obiskal nas je asistent evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. V nadaljevanju so si učenke in učenci ogledali še interaktivno razstavo Doživi Evropo. Po kosilu smo obiskali in si ogledali Državni zbor RS, kjer nas je uvodoma nagovoril poslanec dr. László Göncz, predstavnik madžarske manjšine v Državnem zboru RS. Učenke, učenci in učitelji so si bili enotni, da je dogodek bil zelo zanimiv, poučen in zabaven.

 

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur

V okviru projekta EU4Me smo 21. aprila 2017 sodelovali pri izvedbi dneva dejavnosti na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur. Izr. prof. dr. Damjan Lajh je učencem predstavil glavne značilnosti Evropske unije in razloge za povezovanje. Prof. dr. Bogomil Ferfila je učencem predstavil svoje izkušnje in spoznanja iz potovanj. Samar Zughool je z učenci izvedla medkulturno delavnico, v kateri so naslavljali predsodke in predstave o Jordaniji. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole pa so izdelovali naprstne lutke evropskih junakov. Izdelali so vse od smrkcev do morske deklice. V delavnice so bili vključeni vsi učenci osnovne šole.

 

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Dante Alighieri Izola

V okviru projekta EU4Me smo 14. aprila 2017 izvedli delavnico na italijanski osnovni šoli Dante Alighieri Izola. Z učenci smo najprej spregovorili o priložnostih v okviru izobraževanja in zaposlovanja, ki nam jih nudi Evropska unija. Učenci so imeli priložnost spregovoriti tudi s študentoma na Erasmus izmenjavi. Študenta na izmenjavi sta predstavila svoje izkušnje s študijem v Sloveniji ter jih primerjala s študijem na Češkem. Za konec so učenci sodelovali v medkulturnih igrah ter spoznavali pomen večkulturnosti.

 

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper

V okviru projekta EU4Me smo 13. aprila 2017 izvedli delavnico na italijanski osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Učenci so najprej prisluhnili kratki predstavitvi o Evropski uniji v angleškem jeziku. Spoznali so glavne značilnosti Evropske unije in razloge za nastanek. V nadaljevanju so se učenci preizkusili še v kvizu o EU in njenih državah članicah ter zaigrali igro spomin in sestavljenko držav članic, ki so jo na šoli izdelali s 3-D tiskalnikom.

 

Izvedba predavanja za učitelje na II. osnovni šoli Celje

V okviru projekta EU4Me je 10. aprila 2017 prof. Bogomil Ferfila predaval učiteljskemu kolektivu na II. osnovni šoli Celje. Naslov predavanja ej bil Svet danes. Pogled analitika in popotnika. Z učitelji je delil svoje izkušnje iz potovanj ter naslovil aktualno politično dogajanje. V okviru predavanj so učitelji zastavljali vprašanja ter iskali primerjave med Slovenijo in ostalimi državami ter med svetom in Evropsko unijo.

 

Izvedba delavnic na Dvojezični osnovni šoli 1 Lendava

V okviru projekta EU4Me smo 23. marca 2017 izvedli delavnico na Dvojezični osnovni šoli 1 Lendava. Učenci so najprej prisluhnili predavanju izr. prof. dr. Damjana Lajha in se seznanili z glavnimi značilnostmi EU, njenimi institucijami ter prednostmi, ki nam jih prinaša članstvo. V nadaljevanju so se učenci v tekmovalnem duhu preizkusili še v znanju o EU. Reševali so naloge odgovarjali na ABC vprašanja ter odprta vprašanja.

 

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta Ljubljana

V okviru projekta EU4Me smo 22. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta Ljubljana. Učencem je Evropsko unijo najprej približal izr. prof. dr. Damjan Lajh. V kratkem predavanju so spoznali glavne značilnosti in razloge za nastanek EU, institucije EU ter ugodnosti, ki nam jih prinaša državljanstvo EU. Učenci so med predavanji aktivno sodelovali in odgovarjali na vprašanja. V nadaljevanju so svoje znanje preizkusili še na kvizu o Evropski uniji.

 

Izvedba delavnic na II. osnovni šoli Celje

V okviru projekta EU4Me smo 17. marca 2017 izvedli delavnico na II. osnovni šoli Celje. Učenci so sodelovali v medkulturni delavnici pod vodstvom Samar Zughool. V okviru delavnic so se soočili z lastnimi predstavami in predsodki, ki so jih imeli o Jordaniji. Izdelali so plakate o Jordaniji in obenem spoznali kulturo in glavne značilnosti te države. Delavnica je v učencih spodbudila veliko zanimanje zato so se odločili, da jo v naslednjih dneh še pobližje spoznajo in mogoče nekoč celo obiščejo.

 

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Prestranek

V okviru projekta EU4Me smo 14. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Prestranek. V okviru delavnic so učenci tretje triade izpolnjevali osebne izkaznice držav članic EU. Obrisu države članice so morali poiskati ustrezno državo, njeno glavno mesto, valuto, ki jo uporablja, jezik, ki ga govorijo, turistično značilnost, tradicionalno jed, risanega junaka in parlament. Učenci so si pri izpolnjevanju pomagali z zemljevidi in računalniki ter spoznali različne značilnosti držav članic kot tudi glavne značilnosti Evropske unije.

 

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Dragomirja Benčina Brkina- Hrpelje

V okviru projekta EU4Me smo 7. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Dragomirja Benčina Brkina. Hrpelje. Delavnico je z učenci izvedla magistrska študentka Samar Zughool, ki že tri leta prebiva v Sloveniji in prihaja iz Jordanije. Samar je učencem predstavila svojo kulturo in naslovila vprašanje medkulturnosti in večkulturnosti. Z veseljem je odgovarjala na vsa vprašanja učencev ter približala bližnji vzhod. Učenci so na delavnicah spoznali nekaj arabskih besed ter se naučili zaplesati jordanski ples.

 

Izvedba delavnic na OŠ Selnica ob Dravi

V okviru projekta EU4Me smo 6. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Prof. Bogomil Ferfila je z učenci spregovoril o državah članicah Evropske unije ter z njimi delil tudi zanimiva spoznanja iz lastnih potovanj. Učenci so med predavanjem aktivno sodelovali in podelili tudi lastne izkušnje iz potovanj. Popoldan je prof. Bogomil Ferfila predaval še kolektivu učiteljev na osnovni šoli ter z njimi spregovoril o aktualnem političnem dogajanju v državah članicah EU ter o dogajanju na bližnjem vzhodu in vplivu na Evropo.

 

Izvedba delavnice na OŠ Miklavž na Dravskem polju

V okviru projekta EU4Me smo 28. februarja 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju. Ker so delavnice sovpadale s pustnim rajanjem, smo z učenci najprej pogledali razlike in podobnosti v pustnih rajanjih v državah članicah EU. Ste vedeli, da v Bolgariji poznajo Kukere, ki močno spominjajo na naše Kurente? Pozneje so se učenci preizkusili še v znanju o EU in skušali v danem času pravilno rešiti čim večje število nalog o Evropski uniji. V kvizu se je preizkusila celotna tretja triada osnovne šole.

 

Izvedba delavnice na OŠ Križevci pri Ljutomeru v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me smo 17. februarja 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Križe v Ljutomeru. Delavnic so se udeležili vsi učenci. Z učenci prve triade smo spoznali države članice Evropske unije in proces širitve. Z učenci druge in tretje triade smo spregovorili o institucijah EU, slovenskih predstavnikih v institucijah EU ter pomenu volitev. Dan smo zaključili s predavanjem za učitelje, kjer smo naslovili tudi pomen naslavljanja EU tematik v okviru obveznega izobraževanja.

 

Izvedba delavnice na OŠ Križe v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me smo 10. februarja 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Križe. Učenci so nas na začetku pozdravili v vseh uradnih jezikih EU in nam predstavili lutke v značilnih oblekah iz vsake države članice. Nato so se učenci preizkusili v kvizu o Evropski uniji ter pokazali kaj vse so se že naučili o EU. Delavnice smo zaključili s predavanjem prof. Bogomila Ferfila, ki je učencem približal države Evropske unije ter odnos EU do Afrike.

 

Drugi izobraževalni seminar za učitelje v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me je 18. januarja 2017 na Fakulteti za družbene vede potekal drugi izobraževalni seminar za učitelje osnovnih šol. Projekt, ki ga izvaja Center za politološke raziskave, je del programa Erasmus +, Jean Monnet projekti. Seminarja se je udeležilo več kot 30 udeležencev iz 14 slovenskih osnovnih šol iz obmejnih in kulturno mešanih območij, partneric pri projektu. Na seminarju so udeleženci spregovorili o delovanju in institucijah Evropske unije, evropskem varnostnem vprašanju ter o prihodnosti evropskega povezovanja. Poleg predavanj so bile učiteljem predstavljene različne didaktične metode in tehnike za poučevanje o delovanju Evropske unije ter za razumevanje in spoštovanje večkulturnosti ter večkulturne Evrope.

 

Prvi izobraževalni seminar za učitelje v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me je 18. novembra 2016 na Fakulteti za družbene vede potekal prvi izobraževalni seminar za učitelje osnovnih šol. Projekt, ki ga izvaja Center za politološke raziskave, je del programa Erasmus +, Jean Monnet projekti. Seminarja se je udeležilo več kot 30 udeležencev iz 14 slovenskih osnovnih šol iz obmejnih in kulturno mešanih območij, partneric pri projektu. Na seminarju so udeleženci spregovorili o pomenu poučevanja EU tematik, vlogi EU na področju izobraževalnih politik ter o aktualni begunski krizi v okviru EU.