Dogodki

Dogodki

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Dragomirja Benčina Brkina-Hrpelje

V okviru projekta EU4Me smo 15. septembra 2017 ponovno obiskali Osnovno šolo Dragomirja Benčina Brkina-Hrpelje. Učenci sedmih, osmih in devetih razredov so prisluhnili predavanju  prof. dr. Bogomila Ferfile o Bližnjem vzhodu, kulturi in veri, naslovili pa so tudi vprašanje odnosa med Evropo in Bližnjim vzhodom. V nadaljevanju  so se učenci osmih razredov pomerili še v znanju o Evropski uniji. Reševali so vaje povezane z EU vsebinami ter odgovarjali na kviz vprašanja. Ob zaključku dneva je prof. dr. Bogomil Ferfila predaval še učiteljem na osnovni šoli ter z njimi spregovoril o aktualnem političnem dogajanju v Evropi in širše.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava

V okviru projekta EU4Me smo 7. junija 2017 izvedli še zadnjo delavnico v šolskem letu 2016/2017 na Osnovni šoli Antona Ingoliča v Spodnji Polskavi. Učencem smo najprej približali Evropsko unijo ter priložnosti, ki jih EU ponuja mladim, vse od študijske izmenjave do Evropske prostovoljne službe. V nadaljevanju so učenci predstavili oglasna sporočila za lastna podjetja. Ob koncu dneva jim je izr. prof. dr. Vladimir Prebilič približal še vprašanje obrambe in varnosti v EU. Z učenci je o aktualni tematiki o varnosti v EU in begunski krizi tudi razpravljal.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Zbora odposlancev Kočevje

V okviru projekta EU4Me smo 25. maja 2017 sodelovali pri izvedbi dneva odprtih vrat na temo Evropske unije. Učenci tretje triade so prisluhnili predavanju izr. prof. dr. Vladimirja Prebiliča, ki jim je predstavil razloge za nastanek EU in ugodnosti, ki jih članstvo v EU prinaša. Posebej je izpostavil priložnosti za mlade. Učencem druge triade so bile predstavljene osnovne značilnosti EU in njenih držav članic. Med predavanji so učenci aktivno sodelovali, po predavanjih pa so se preizkusili še v kvizu o EU. Sledil je niz delavnic na temo EU: umetnost in EU, igrajmo se z glavnimi mesti EU, shema šolskega sadja, izdelava družabnih iger, slovenski predstavniki v EU institucijah, risanje zastav držav članic EU, priprava in izdelovanje smerokaza, jeziki EU, novinarska delavnica, Evropski parlament, literarna delavnica, otroške igre brez meja, kaj potrebuješ za potovanje po EU in ozaveščanje o živalih v EU.

Zaključni dogodek ob prvem letu projekta EU4Me v Ljubljani

V okviru projekta Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (EU4Me) smo v petek, 2. junija 2017 v Ljubljani organizirali zaključni dogodek ob prvem letu projekta. V Hiši Evropske unije smo se zbrali skupaj z več kot 80 najbolj aktivnimi učenkami in učenci pri projektu in njihovimi učitelji. Zbrane aktivne učence je nagovoril evropski poslanec dr. Igor Šoltes in spregovoril o različnih aktualnih EU temah, kot so Brexit, priložnosti v EU za mlade, pomen lokalno pridelane hrane in varstvo okolja. Mladi so imeli priložnost poizvedeti tudi o delu asistenta evropskega poslanca – obiskal nas je asistent evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. V nadaljevanju so si učenke in učenci ogledali še interaktivno razstavo Doživi Evropo. Po kosilu smo obiskali in si ogledali Državni zbor RS, kjer nas je uvodoma nagovoril poslanec dr. László Göncz, predstavnik madžarske manjšine v Državnem zboru RS. Učenke, učenci in učitelji so si bili enotni, da je dogodek bil zelo zanimiv, poučen in zabaven.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur

V okviru projekta EU4Me smo 21. aprila 2017 sodelovali pri izvedbi dneva dejavnosti na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur. Izr. prof. dr. Damjan Lajh je učencem predstavil glavne značilnosti Evropske unije in razloge za povezovanje. Prof. dr. Bogomil Ferfila je učencem predstavil svoje izkušnje in spoznanja iz potovanj. Samar Zughool je z učenci izvedla medkulturno delavnico, v kateri so naslavljali predsodke in predstave o Jordaniji. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole pa so izdelovali naprstne lutke evropskih junakov. Izdelali so vse od smrkcev do morske deklice. V delavnice so bili vključeni vsi učenci osnovne šole.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Dante Alighieri Izola

V okviru projekta EU4Me smo 14. aprila 2017 izvedli delavnico na italijanski osnovni šoli Dante Alighieri Izola. Z učenci smo najprej spregovorili o priložnostih v okviru izobraževanja in zaposlovanja, ki nam jih nudi Evropska unija. Učenci so imeli priložnost spregovoriti tudi s študentoma na Erasmus izmenjavi. Študenta na izmenjavi sta predstavila svoje izkušnje s študijem v Sloveniji ter jih primerjala s študijem na Češkem. Za konec so učenci sodelovali v medkulturnih igrah ter spoznavali pomen večkulturnosti.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper

V okviru projekta EU4Me smo 13. aprila 2017 izvedli delavnico na italijanski osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Učenci so najprej prisluhnili kratki predstavitvi o Evropski uniji v angleškem jeziku. Spoznali so glavne značilnosti Evropske unije in razloge za nastanek. V nadaljevanju so se učenci preizkusili še v kvizu o EU in njenih državah članicah ter zaigrali igro spomin in sestavljenko držav članic, ki so jo na šoli izdelali s 3-D tiskalnikom.

Izvedba predavanja za učitelje na II. osnovni šoli Celje

V okviru projekta EU4Me je 10. aprila 2017 prof. Bogomil Ferfila predaval učiteljskemu kolektivu na II. osnovni šoli Celje. Naslov predavanja ej bil Svet danes. Pogled analitika in popotnika. Z učitelji je delil svoje izkušnje iz potovanj ter naslovil aktualno politično dogajanje. V okviru predavanj so učitelji zastavljali vprašanja ter iskali primerjave med Slovenijo in ostalimi državami ter med svetom in Evropsko unijo.

Izvedba delavnic na Dvojezični osnovni šoli 1 Lendava

V okviru projekta EU4Me smo 23. marca 2017 izvedli delavnico na Dvojezični osnovni šoli 1 Lendava. Učenci so najprej prisluhnili predavanju izr. prof. dr. Damjana Lajha in se seznanili z glavnimi značilnostmi EU, njenimi institucijami ter prednostmi, ki nam jih prinaša članstvo. V nadaljevanju so se učenci v tekmovalnem duhu preizkusili še v znanju o EU. Reševali so naloge odgovarjali na ABC vprašanja ter odprta vprašanja.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta Ljubljana

V okviru projekta EU4Me smo 22. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta Ljubljana. Učencem je Evropsko unijo najprej približal izr. prof. dr. Damjan Lajh. V kratkem predavanju so spoznali glavne značilnosti in razloge za nastanek EU, institucije EU ter ugodnosti, ki nam jih prinaša državljanstvo EU. Učenci so med predavanji aktivno sodelovali in odgovarjali na vprašanja. V nadaljevanju so svoje znanje preizkusili še na kvizu o Evropski uniji.

Izvedba delavnic na II. osnovni šoli Celje

V okviru projekta EU4Me smo 17. marca 2017 izvedli delavnico na II. osnovni šoli Celje. Učenci so sodelovali v medkulturni delavnici pod vodstvom Samar Zughool. V okviru delavnic so se soočili z lastnimi predstavami in predsodki, ki so jih imeli o Jordaniji. Izdelali so plakate o Jordaniji in obenem spoznali kulturo in glavne značilnosti te države. Delavnica je v učencih spodbudila veliko zanimanje zato so se odločili, da jo v naslednjih dneh še pobližje spoznajo in mogoče nekoč celo obiščejo.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Prestranek

V okviru projekta EU4Me smo 14. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Prestranek. V okviru delavnic so učenci tretje triade izpolnjevali osebne izkaznice držav članic EU. Obrisu države članice so morali poiskati ustrezno državo, njeno glavno mesto, valuto, ki jo uporablja, jezik, ki ga govorijo, turistično značilnost, tradicionalno jed, risanega junaka in parlament. Učenci so si pri izpolnjevanju pomagali z zemljevidi in računalniki ter spoznali različne značilnosti držav članic kot tudi glavne značilnosti Evropske unije.

Izvedba delavnic na Osnovni šoli Dragomirja Benčina Brkina- Hrpelje

V okviru projekta EU4Me smo 7. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Dragomirja Benčina Brkina. Hrpelje. Delavnico je z učenci izvedla magistrska študentka Samar Zughool, ki že tri leta prebiva v Sloveniji in prihaja iz Jordanije. Samar je učencem predstavila svojo kulturo in naslovila vprašanje medkulturnosti in večkulturnosti. Z veseljem je odgovarjala na vsa vprašanja učencev ter približala bližnji vzhod. Učenci so na delavnicah spoznali nekaj arabskih besed ter se naučili zaplesati jordanski ples.

Izvedba delavnic na OŠ Selnica ob Dravi

V okviru projekta EU4Me smo 6. marca 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Prof. Bogomil Ferfila je z učenci spregovoril o državah članicah Evropske unije ter z njimi delil tudi zanimiva spoznanja iz lastnih potovanj. Učenci so med predavanjem aktivno sodelovali in podelili tudi lastne izkušnje iz potovanj. Popoldan je prof. Bogomil Ferfila predaval še kolektivu učiteljev na osnovni šoli ter z njimi spregovoril o aktualnem političnem dogajanju v državah članicah EU ter o dogajanju na bližnjem vzhodu in vplivu na Evropo.

Izvedba delavnice na OŠ Miklavž na Dravskem polju

V okviru projekta EU4Me smo 28. februarja 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju. Ker so delavnice sovpadale s pustnim rajanjem, smo z učenci najprej pogledali razlike in podobnosti v pustnih rajanjih v državah članicah EU. Ste vedeli, da v Bolgariji poznajo Kukere, ki močno spominjajo na naše Kurente? Pozneje so se učenci preizkusili še v znanju o EU in skušali v danem času pravilno rešiti čim večje število nalog o Evropski uniji. V kvizu se je preizkusila celotna tretja triada osnovne šole.

Izvedba delavnice na OŠ Križevci pri Ljutomeru v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me smo 17. februarja 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Križe v Ljutomeru. Delavnic so se udeležili vsi učenci. Z učenci prve triade smo spoznali države članice Evropske unije in proces širitve. Z učenci druge in tretje triade smo spregovorili o institucijah EU, slovenskih predstavnikih v institucijah EU ter pomenu volitev. Dan smo zaključili s predavanjem za učitelje, kjer smo naslovili tudi pomen naslavljanja EU tematik v okviru obveznega izobraževanja.

Izvedba delavnice na OŠ Križe v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me smo 10. februarja 2017 izvedli delavnico na Osnovni šoli Križe. Učenci so nas na začetku pozdravili v vseh uradnih jezikih EU in nam predstavili lutke v značilnih oblekah iz vsake države članice. Nato so se učenci preizkusili v kvizu o Evropski uniji ter pokazali kaj vse so se že naučili o EU. Delavnice smo zaključili s predavanjem prof. Bogomila Ferfila, ki je učencem približal države Evropske unije ter odnos EU do Afrike.

Drugi izobraževalni seminar za učitelje v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me je 18. januarja 2017 na Fakulteti za družbene vede potekal drugi izobraževalni seminar za učitelje osnovnih šol. Projekt, ki ga izvaja Center za politološke raziskave, je del programa Erasmus +, Jean Monnet projekti. Seminarja se je udeležilo več kot 30 udeležencev iz 14 slovenskih osnovnih šol iz obmejnih in kulturno mešanih območij, partneric pri projektu. Na seminarju so udeleženci spregovorili o delovanju in institucijah Evropske unije, evropskem varnostnem vprašanju ter o prihodnosti evropskega povezovanja. Poleg predavanj so bile učiteljem predstavljene različne didaktične metode in tehnike za poučevanje o delovanju Evropske unije ter za razumevanje in spoštovanje večkulturnosti ter večkulturne Evrope.

Prvi izobraževalni seminar za učitelje v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me je 18. novembra 2016 na Fakulteti za družbene vede potekal prvi izobraževalni seminar za učitelje osnovnih šol. Projekt, ki ga izvaja Center za politološke raziskave, je del programa Erasmus +, Jean Monnet projekti. Seminarja se je udeležilo več kot 30 udeležencev iz 14 slovenskih osnovnih šol iz obmejnih in kulturno mešanih območij, partneric pri projektu. Na seminarju so udeleženci spregovorili o pomenu poučevanja EU tematik, vlogi EU na področju izobraževalnih politik ter o aktualni begunski krizi v okviru EU.

Slovenski učenci »čutijo Evropo«

V okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« smo v četrtek, 19. junija 2014 organizirali zaključni dogodek projekta na Fakulteti za družbene vede. Pri projektu je sodelovalo šest slovenskih osnovnih šol. Najbolj aktivne učenke in učenci so na prireditvi predstavili svoje aktivnosti pri projektu. Tako smo lahko udeleženci dogodka prisluhnili klasični in rock izvedbi Ode radosti, razmišljanju mladih o Evropski uniji, spoznali zanimivosti posamezne države članice, problematiko festivala Tomatina v Španiji in legendo o portugalskem petelinu. Zaključni dogodek je spremljala razstava izdelkov, ki so nastali v okviru projekta. Učenci so imeli tudi priložnost prisluhniti seji Državnega zbora RS in si ogledati Ljubljano z ladjico. Vrstnike iz Slovenije so ob tej priložnosti obiskali osnovnošolci in osnovnošolke iz dveh hrvaških osnovnih šol: Osnovne šole Visoko Varaždin in Osnovne šole Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb.

Hrvaški učenci »čutijo Evropo«

V okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« smo v torek, 17. junija 2014 organizirali zaključni dogodek projekta v Zagrebu. Prireditve so se udeležile učenke in učenci Osnovne šole Visoko Varaždin in Osnovne šole Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb, ki so aktivno sodelovali pri aktivnostih projekta. Vrstnike iz Hrvaške so ob tej priložnosti obiskale tudi učenke in učenci Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju ter II. Osnovne šole Celje in pri tem spoznali tudi najmlajšo EU državo članico. V okviru prireditve smo prisluhnili delovanju Evropske unije v Hiši Evrope, obiskali hrvaški parlament – Sabor, ter si ogledali predstavitev projektnih aktivnostih, ki so jih za nas pripravile osnovnošolke in osnovnošolci iz Hrvaške.

Okrogla miza: 10 let poučevanja EU v šoli

V četrtek, 29. maja 2014, je bila v okviru 25. slovenskih politoloških dni organizirana okrogla miza na temo »Deset let poučevanja EU v šoli: priložnosti in izzivi«. Okrogle mize so se udeležili vodje in člani sedanjih in preteklih projektnih skupin Jean Monnet projektov EU v šoli: dr. Marinko Banjac, dr. Ana Bojinović Fenko, dr. Tomaž Deželan, dr. Valerij Dermol in dr. Damjan Lajh. Okroglo mizo je moderiral mag. Jure Požgan. Dr. Damjan Lajh je v okviru prispevka »Pomen neformalnega poučevanja evropskih vsebin v osnovnih šolah« predstavil izkušnje in dobre prakse obeh projektov: Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju iz šolskega leta 2012/2013, ter Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov iz šolskega leta 2013/2014.

Izobraževalni seminar »Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah« v Zagrebu

V petek, 25. aprila 2014 smo v okviru projekta priredili drugi izobraževalni seminar »Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah« v Zagrebu. Seminar je bil organiziran v okviru projekta Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov. Udeležencem seminarja sta pomen poučevanja in učenja evropskih vsebin s poudarki na izkušnjah iz Slovenije predstavila izr. prof. dr. Damjan Lajh in izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer. Uporabne informacije o Erasmus+ programu je predstavila mag. Aida Liha Matejiček (Veleučilište VERN), medtem ko je možnosti zaposlovanja v Evropski uniji predstavila mag. Dinka Krčelić (Projectus grupa d.o.o.). Evropske javne politike s poudarkom na politikah izobraževanja in zaposlovanja pa so udeležencem seminarja približali prof. dr. Zdravko Petak, prof. dr. Tihomir Žiljak in Teodora Molnar.

Skozi risanje stripov, oblikovanje maskot in didaktične igre do znanja o EU

Od 4. do 6. aprila 2014 je v okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« potekal EU vikend v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Kranjska Gora. V okviru EU vikenda smo za učenke, učence ter njihove mentorje šestih slovenskih in dveh hrvaških osnovnih šol organizirali niz delavnic na temo evropskih integracij, večkulturne Evrope in evropskega državljanstva. Skozi neformalne pristope – igre, kvize, ustvarjanje stripov in izdelovanje maskot evropskih državljanov – so bile učencem predstavljene evropske vrednote, kot so spoštovanje različnosti in večkulturnosti ter osvojena bistvena dejstva o Evropski uniji. Slovenski in hrvaški osnovnošolci so skozi druženje in premagovanje jezikovnih razlik spoznavali bistvo evropskega povezovanja, pridobili dragocene izkušnje ter navezali nove stike. Njihove mentorice so ob tej priložnosti izmenjale uporabne informacije, nasvete in spoznale nekaj neformalnih pristopov za poučevanje evropskih vsebin, ki jih bodo lahko v naslednjih šolskih letih uporabile pri pouku in obšolskih dejavnostih.

Izobraževalni seminar ”Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah” v Zagrebu

V petek, 7. januarja 2014, smo v okviru projekta »Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov« priredili izobraževalni seminar za učitelje dveh partnerskih osnovnih šol iz Hrvaške: Osnovne šole Silvije Strahimir Kranjčević iz Zagreba in Osnovne šole Visoko pri Varaždinu. Seminar je potekal v Zagrebu v sodelovanju s prof. dr. Zdravkom Petakom in prof. dr. Tihomirjem Žiljakom iz Fakultete za politične vede Univerze v Zagrebu. Seminarja z naslovom »Učenje evropskih vsebin v osnovnih šolah« so se poleg učiteljev iz partnerskih šol udeležili tudi dodiplomski študentje politologije na Fakulteti za politične vede  v Zagrebu. Udeležencem so dragocena znanja o Evropski uniji, izobraževalni politiki Evropske unije ter vplivu Evropske unije na naš vsakdan približali izr. prof. dr. Damjan Lajh, prof. dr. Zdravko Petak in prof. dr. Tihomir Žiljak. V okviru delavnic  pod vodstvom zn. sod. dr. Urške Štremfel in v sodelovanju s Teodoro Molnar so udeleženci dodatno osvojili še didaktične pristope k neformalnemu in interaktivnemu poučevanju evropskih vsebin v osnovnih šolah.

Evropska unija in lobiranje: prispevek v radijski oddaji Gymnasium.eu

Program Gymnasium.eu je v januarski oddaji pozornost namenil odločitvam, ki naša življenja krojijo iz ozadja. Govorili so namreč o lobiranju. Z dijaki iz Ljubljane in Naklega so v ospredje postavili tezo, da se vse pomembne odločitve sprejemajo izven pogleda navadnih ljudi, krojijo pa jih različni interesi, večinoma kapitalski. Poizkusili so postaviti mejo med lobiranjem in korupcijo ter izpostaviti načine delovanja sodobnih lobistov. Vprašali so se tudi o tem, ali je res že vsako interesno združenje svoj lobi in kako na odločitve politike kot državljani lahko vplivajo tudi sami. Na nekatera vprašanja jim je pomagal odgovoriti tudi nosilec Jean Monnet projektov in katedre Jean Monnet, izr. prof. dr. Damjan Lajh.

Strokovni posvet: Koordinacija EU zadev

V okviru projekta Jean Monnet Chair (nosilec izr. prof. dr. Damjan Lajh) in mednarodnega raziskovalnega projekta INTEREURO (nosilka v Sloveniji prof. dr. Danica Fink Hafner) smo 13. decembra 2013 na Centru za politološke raziskave priredili strokovni posvet na temo: Koordinacija EU zadev: vloga odločevalcev/uradnikov izvršne in zakonodajne oblasti, civilne družbe, interesnih združenj in stroke pri oblikovanju nacionalnih stališč do predlogov evropske zakonodaje. Na posvetu so raziskovalci raziskovalnega centra predstavili svoje raziskovalne rezultate deležnikom, ki sodelujejo tudi na področju oblikovanja evropskih politik in jih soočili z izkušnjami in mnenji udeležencev.

Izobraževalni seminar: Neformalni pristopi k učenju evropskih vsebin v osnovnih šolah

Na Fakulteti za družbene vede je v petek, 6. decembra 2013 potekal izobraževalni seminar za osnovnošolske učitelje z naslovom »Neformalni pristopi k učenju evropskih vsebin v osnovnih šolah«. Seminar je bil organiziran v okviru projekta Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov. Seminarja so se udeležile učiteljice in učitelji šestih slovenskih osnovnih šol, partneric pri projektu. V okviru seminarja so vodja raziskovalnega projekta izr. prof. dr. Damjan Lajh, koordinatorka projekta dr. Urška Štremfel in izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer vsebinsko obogatili znanja udeležencev seminarja o Evropski uniji, pomenu evropskega državljanstva in vplivu Evropske unije na naš vsakdan. V okviru delavnic so predstavili didaktične pristope k neformalnemu in interaktivnem poučevanju evropskih vsebin v osnovnih šolah.

Regionalni posvet: EU Si ti. Pred evropskimi volitvami 2014!

Regionalni posvet »EU Si ti. Pred evropskimi volitvami 2014!« na temo pravice do politične participacije je bil izveden 7. novembra 2013 v Mariboru in je bil organiziran v sodelovanju z Mestno občino Maribor in Evropsko prestolnico mladih. V prvem delu so strokovnjaki, predstavniki civilne družbe, izobraževalnih institucij ter evropski poslanci na razpravi spregovorili o razlogih za nizko volilno udeležbo, o vzrokih za demokratični deficit v Evropski uniji ter iskali rešitve za zmanjšanje vrzeli med evropskimi državljani in procesi odločanja na evropski ravni. V drugem delu posveta, kjer je sodeloval tudi izr. prof. dr Damjan Lajh, so bile izpostavljene sodobnejše metode politične participacije in njihov potencial.

Ekskurzija učenk in učencev ter njihovih mentorjev v Ljubljano, 3. junij 2013

V začetku junija 2013 smo v okviru projekta Čutim Evropo v Ljubljani gostili učenke in učence devetih osnovnih šol iz vzhodne Slovenije ter njihove mentorice in mentorje. Skupaj smo obiskali Hišo EU, kjer domujeta Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, kjer nas je sprejela in nagovorila dr. Romana Jordan, poslanka v Evropskem parlamentu. Spregovorila je o temeljih evropskega povezovanja, predstavila institucije Evropske unije in opisala delo Evropskega parlamenta. Nadaljevali smo z obiskom Državnega zbora, kjer nas je sprejel in nagovoril poslanec mag. Matej Tonin. V krajšem nagovoru nam je razložil pomen in vlogo parlamenta ter na kratko predstavil delo poslank in poslancev. Po uvodnem nagovoru smo si ogledali malo dvorano, kjer zaseda državni svet, veliko dvorano državnega zbora in fresko Slavka Pengova v preddverju velike dvorane. Po obisku državnega zbora se nam je na kosilu pridružila mag. Mojca Kleva Kekuš, poslanka v Evropskem parlamentu. Dan smo zaključili z ogledom starega mestnega jedra Ljubljane in Ljubljanskega gradu ter se z ladjico popeljali po Ljubljanici.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Mislinja, 21. junij 2013

Zadnje petkovo popoldne v šolskem letu so učenci Osnovne šole Mislinja posvetili zaključku projekta Čutim Evropo in praznovanju dneva slovenske državnosti. Na prireditvi so se nam predstavili mladi državljani Evropske unije, ki so navdušeno in slikovito prikazali, kakšne so prednosti življenja in dela v drugih državah članicah Evropske unije ter možnosti ohranjanja stikov z matično domovino. Njihove zanimive pripovedi so povezovali glasbeni nastopi učencev glasbene šole. Vsaka izmed predstavljenih zgodb je bila zanimiva in prepričljiva. Verjamemo, da učenci s svojim nastopom niso navdušili le številne odrasle publike, temveč spodbudili tudi prisotne sovrstnike, da del svoje izobraževalne in delovne poti preživijo v kateri izmed predstavljenih članic Evropske unije.

 

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Sveta Ana, 21. junij 2013

Zadnje petkovo popoldne v šolskem letu so učenci Osnovne šole Sveta Ana izvedli zaključno prireditev v okviru projekta Čutim Evropo. V okviru projekta so učenke in učenci spoznavali značilnosti držav Evropske unije ter bistvena dejstva o njej. Že pred samo prireditvijo so pred šolo slavnostno postavili smerokaz, ki je nastal v okviru projekta in ponazarja smeri glavnih mest vseh držav članic. Smerokaz je postavljen na častno mesto pred šolo in bo učenke in učence osnovne šole spominjal na izvedene aktivnosti in osvojena nova znanja tudi v prihodnjih šolskih letih. Na sami prireditvi, ki so se je udeležili učenci in učitelji šole, starši in številni krajani so učenke in učenci skozi ples in pesem ter z lastnimi razmišljanji o prednostih in izzivih članstva v Evropski uniji predstavili svoja nova znanja. Ob koncu prireditve so obiskovalci lahko tudi poskusili izbrane jedi, značilne za posamezne države članice.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Frana Kranjca Celje, 24. junij 2013

V mesecu juniju so na Osnovni šoli Frana Kranjca organizirali mesec evropskih aktivnosti. V avli šole so pripravili razstavo, izobesili plakate in predstavili eseje, ki so jih v okviru projekta Čutim Evropo pripravili učenke in učenci šole. Na projektorju in na televizijah po hodnikih so predvajali predstavitve na temo EU, ki so jih pripravili učenke in učenci osnovne šole. V avli šole so bili postavljeni računalniki, na katerih so učenke in učenci med odmori lahko reševali križanke in rebuse, ki so jih izdelali sami. V avli šole so postavili tudi kažipot, ki je nastal v okviru projekta in ponazarja smeri glavnih mest vseh držav članic, ter jih bo spominjal na izvedene aktivnosti in osvojena nova znanja tudi v prihodnjih šolskih letih. Na zadnji šolski dan pa so izvedli tudi zaključno prireditev, na kateri so učenke in učenci skozi ples in pesem ter z lastnimi razmišljanji o prednostih in izzivih članstva v Evropski uniji predstavili svoja nova znanja.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Črna na Koroškem, 10. junij 2013

Osnovna šola Črna na Koroškem je bila 10. junija 2013 »Evropa v malem«. Že pred šolo nas je pričakal smerokaz z značilnostmi glavnih mest Evropske unije, ob vhodu v šolo pa plakati in izdelki, ki so jih učenci izdelali v okviru projekta. Le-ti so bili razstavljeni tudi v telovadnici šole, kjer je potekala zaključna prireditev. Uvod v prireditev sta zaznamovali slovenska himna in himna Evropske unije, ki ju je zapel šolski pevski zbor ter slovesna otvoritev smerokaza. V nadaljevanju smo lahko uživali v finskem plesu in plesu s trakovi ter predstavitvi Španije v španskem in Nemčije v nemškem jeziku. V predstavljenih esejih smo spoznali, kako učenci čutijo Evropsko unijo, v kvizu pa, da osmošolci Evropsko unijo ne le čutijo, ampak tudi odlično poznajo. Na koncu prireditve smo se posladkali s finskimi piškoti, ki so jih pripravili v podružničnih šolah, ki so tudi sicer aktivno sodelovale v projektu.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur, 10. junij 2013

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur je v prijetnem sončnem vremenu potekala pred šolo, kjer bo odslej stal tudi smerokaz z glavnimi mesti Evropske unije. Prireditev je slovesno otvoril šolski pevski zbor s himno Evropske unije, Odo radosti. Ob dinamičnem plesnem nastopu učenk šole je bilo čutiti, kako mladi v Šentjurju čutijo Evropo. Igra, katere zanimiv scenarij in izvirno kostumografijo so pripravili učenci sami, pa nas je doživeto popeljala v zgodovino Evropske unije. Prireditev, ki so jo spremljali vsi učitelji in učenci šole ter tudi nekaj staršev se je končala z veselim glasbenim nastopom harmonikarjev. Na šoli pa so pripravili tudi razstavo narodnih noš držav članic Evropske unije.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava, 22. maj 2013

Učenci in učenke Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava so pripravili zaključno predstavitev v okviru projekta Čutim Evropo. Na zaključni prireditvi so nam skozi kratko predstavo iz grške mitologije o hčeri feničanskega kralja Evropi, najprej predstavili izvor in pomen besedne zveze Evropska unija. S temeljnimi podatki o Evropski uniji so nas popeljali nazaj v današnji čas in nam raznolikost Evropske unije predstavili skozi različne plese: vse od polke, macarene, dunajskega in angleškega valčka, kankana do sirtakija. Kako Evropsko unijo in Evropo čutijo sami pa so nam predstavili v eseju in filmu. Svojo novo znanje o Evropski uniji niso samo predstavili, ampak ga v okviru kratkega kviza preverili tudi pri občinstvu. Ob koncu prireditve so vse obiskovalce povabili na ogled spremljajoče razstave, kjer smo si ogledali še plakate, doprsne kipe »tipičnega Evropejca«, smerokaz do evropskih glavnih mest, ter se posladkali z grškim jogurtom.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Majšperk, 9. maj 2013

Dan Evrope je bil letos v Majšperku prav poseben dan. Osnovnošolci so v veliki dvorani Kulturno poslovnega centra pripravili prireditev z naslovom »Ljubim Slovenijo, čutim Evropo«. Na prireditvi so učenci in učenke skupaj z mentorico na zanimiv način predstavili razvoj svojega kraja v povezavi z razvojem Evropske unije. Povezanost Majšperka z Evropo pa je slikovito ponazarjal tudi zemljevid, na katerem so prikazane cestne in železniške povezave z Evropo. Prireditev so popestrili narodno-zabavni glasbeni vložki bivših učencev šole. Prireditev, ki sta jo s svojima nagovoroma sklenila ravnatelj g. Branko Lah in županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin se je prevesila v prijetno druženje ob okušanju domačih dobrot haloške pokrajine.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Križevci pri Ljutomeru, 9. maj 2013

Ob dnevu Evrope so učenke in učenci Osnovne šole Križevci pri Ljutomeru predstavili širši lokalni skupnosti aktivnosti, ki so nastale v okviru projekta Čutim Evropo. Predstavili so nam osnovne značilnosti Evropske unije, začetke povezovanja držav članic, njihove značilnosti ter svoja mnenja o povezovanju v okviru EU. V znanju Evropske unije so se pomerili v kvizu in na vročem stolu, ob pesmi pa so postavili živi zemljevid Evropske unije. Svoja nova znanja so predstavili tudi v angleškem jeziku in tako ponazorili, kako so se vsebine o Evropski uniji vključevale pri različnih predmetih skozi celotno šolsko leto. Učenci in učenke od šestega do devetega razreda so poleg prireditve pripravili tudi razstavo in ob tej priložnosti ob petju himne Evropske unije pred šolo slavnostno postavili smerokaz glavnih mest držav članic EU.

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Selnica ob Dravi, 26. april 2013

Osnovna šola Selnica ob Dravi je 26. aprila 2013 v telovadnici šole pripravila zaključno prireditev projekta Čutim Evropo. Program so pripravili učenci 8. in 9. razreda in nam predstavili veliko zanimivega o Evropski uniji, njenih članicah, institucijah, himnah, zastavah. Prav posebej so nam predstavili sosednje države: Italijo, Avstrijo in Madžarsko, ki so že članice EU ter Hrvaško, ki se bo Uniji pridružila s 1. julijem. Del programa je potekal tudi v angleškem in nemškem jeziku. Dogodka so se udeležili vsi učenci in učitelji šole, ravnateljica ga. Jožica Ozmec, starši in župan Občine Selnica ob Dravi, g. Jurij Lep. Ob tej priložnosti so slovesno postavili tudi smerokaz z glavnimi mesti držav članic, pripravili razstavo zastav članic EU po hodnikih šole ter postregli s kulinaričnimi značilnostmi posameznih držav članic.

essaymoment.com

Zaključna prireditev projekta Čutim Evropo na Osnovni šoli Vransko-Tabor, 25. april 2013

Osnovna šola Vransko-Tabor je 25. aprila 2013 pripravila zaključno prireditev projekta Čutim Evropo. V okviru projekta so učenke in učenci spoznavali značilnosti držav Evropske unije ter bistvena dejstva o EU. Že pred samo prireditvijo so slavnostno postavili smerokaz, ki je nastal v okviru projekta in ponazarja smeri glavnih mest vseh držav članic EU in razdalje do njih. Smerokaz je postavljen na častno mesto pred šolo in bo učenke in učence osnovne šole spominjal na izvedene aktivnosti in osvojena nova znanja tudi v prihodnjih šolskih letih. Na sami prireditvi, ki so se je udeležili učenci in učitelji šole, ravnateljica ga. Majda Pikl, starši, krajani in župan občine Vransko g. Franc Sušnik, pa so nam učenke in učenci skozi ples in pesem ter z lastnimi razmišljanji o prednostih in izzivih članstva v Evropski uniji predstavili svoja nova znanja. Ob koncu prireditve so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo ter poskusili izbrane jedi, značilne za posamezne države članice.

Seminar: »Stališča o Evropski uniji«

V okviru projekta »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju« je 24. novembra 2012 v Razvojnem, inovacijskem in tehnološkem središču Savinjske regije v Celju potekal celodnevni izobraževalni seminar, ki je bil sestavljen iz več sklopov predavanj in interaktivnih delavnic. Na seminarju z naslovom »Stališča o Evropski uniji« so sodelovali člani projektne skupine dr. Damjan Lajh, mag. Urška Štremfel in dr. Simona Kustec-Lipicer.

Seminar: »Evropska unija in naš vsakdan«

V okviru projekta »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju« je 23. novembra 2012 v Razvojnem, inovacijskem in tehnološkem središču Savinjske regije v Celju potekal celodnevni izobraževalni seminar, ki je bil sestavljen iz več sklopov predavanj in interaktivnih delavnic. Na seminarju z naslovom »Evropska unija in naš vsakdan« so sodelovali člani projektne skupine dr. Damjan Lajh, mag. Urška Štremfel, dr. Eva Klemenčič, dr. Danica Fink-Hafner in dr. Bogomil Ferfila.

Seminar: »Skupno evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in evropske vsebine«

V okviru projekta »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju« je 12. oktobra 2012 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekal prvi izobraževalni seminar z naslovom »Skupno evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in evropske vsebine«. Na seminarju so člani projektne skupine dr. Damjan Lajh, mag. Urška Štremfel in dr. Eva Klemenčič udeležencem predstavili pomen skupnega evropskega sodelovanja na področju izobraževanja.