O Čutim Evropo

O Čutim Evropo

Čutim Evropo je sklop projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Cilj projektov je krepitev kompetenc in spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja ter delovanja mladih na področju evropskih integracij in aktivnega evropskega državljanstva. Aktivnosti vključujejo izvajanje strokovnih izobraževanj in delavnic ter pripravo gradiv s področja evropskih integracij za različne ciljne skupine.

V okviru aktivnosti izvajamo strokovna usposabljanja za osnovnošolske in srednješolske učiteljice in učitelje, inovativne delavnice in izobraževanja za mlade različnih starostnih skupin, ter strokovne posvete z deležniki s področja evropskih integracij. Pomemben del aktivnosti predstavlja raziskovalni del, v okviru katerega pripravljamo znanstvena, strokovna, poljudna in učna gradiva z različnih področij evropskih integracij za različne ciljne skupine. V okviru aktivnosti »Čutim Evropo« se izvajajo oziroma so se izvedli naslednji projekti:

  • Zbliževanje EU in mladih (EU@Home)
  • Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani (DebatEU)
  • Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (EU4Me)
  • Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov (MEUA)
  • Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju (FeelEU)
  • Katedra Jean Monnet (EUROPP)

Vse novice in dogodke v zvezi z našimi aktivnostmi lahko najdete tudi na Facebook profilu. Če želite prejeti naše publikacije ali gradiva nas kontaktirajte.