Čutim Evropo je sklop projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Cilj projektov je krepitev kompetenc in spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja ter delovanja mladih na področju evropskih integracij in aktivnega evropskega državljanstva. Aktivnosti vključujejo izvajanje strokovnih izobraževanj in delavnic ter pripravo gradiv s področja evropskih integracij za različne ciljne skupine.
 
V okviru aktivnosti izvajamo strokovna usposabljanja za osnovnošolske in srednješolske učiteljice in učitelje, inovativne delavnice in izobraževanja za mlade različnih starostnih skupin, ter strokovne posvete z deležniki s področja evropskih integracij. Pomemben del aktivnosti predstavlja raziskovalni del, v okviru katerega pripravljamo znanstvena, strokovna, poljudna in učna gradiva z različnih področij evropskih integracij za različne ciljne skupine.
 
Vse novice in dogodke v zvezi z našimi aktivnostmi lahko najdete tudi na Facebook profilu. Če želite prejeti naše publikacije ali gradiva nas kontaktirajte.

Kontakt
Čutim Evropo
Fakulteta za družbene vede, UL
Center za politološke raziskave
Izr. prof. dr. Damjan Lajh
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
E-pošta: damjan.lajh@fdv.uni-lj.si