Domov

Čutim Evropo je sklop projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Cilj projektov in aktivnosti je krepitev kompetenc in spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja ter delovanja mladih na področju evropskih integracij in aktivnega evropskega državljanstva. Aktivnosti vključujejo izvajanje strokovnih izobraževanj in delavnic ter pripravo gradiv s področja evropskih integracij za različne ciljne skupine.