EU KVIZ

EU KVIZ  ČUTIM   EVROPO

 

Pred teboj je dvanajst vprašanj, povezanih z Evropsko unijo, prav toliko kot je tudi zvezdic na zastavi Evropske unije. Preveri svoje znanje. Za odgovore imaš 120 sekund časa.

S katero pogodbo/dogodkom je bila formalno ustanovljena Evropska unija?
Kako se glasi geslo Evropske unije?
Kako se z eno besedo reče dvomu v idejo združene Evrope?
V katero institucijo Evropske unije so njeni člani izvoljeni neposredno na volitvah?
Katera je glavna naloga Sodišča Evropske unije?
V kateri izmed naštetih institucij Evropske unije ima vsaka država članica po enega predstavnika?
Iz katere države članice Evropske unije so naslednje zgodovinske osebnosti: Julij Cezar, Michelangelo in Leonardo Da Vinci?
Čigavi interesi so zastopani v Odboru regij?
Iz katere države prihaja znani pripovednik Hans Christian Andersen, avtor pravljic, kot so Grdi raček, Palčica in Mala morska deklica?
Katera država članica Evropske unije je razdeljena na grški in turški del?
Po katerem znanem humanistu je poimenovan evropski program, ki spodbuja mobilnost študentov?
Evropska unija ima več uradnih jezikov. Katera od držav članic Evropske unije ni zaprosila, da bi se njen jezik priznal kot uraden?

essaymoment