EU KVIZ

EU KVIZ  ČUTIM   EVROPO

 

Pred teboj je dvanajst vprašanj, povezanih z Evropsko unijo, prav toliko kot je tudi zvezdic na zastavi Evropske unije. Preveri svoje znanje. Za odgovore imaš 120 sekund časa.

Katera izmed spodnjih svoboščin ni ena od štirih svoboščin, ki jih je uvedel enotni trg?
Evropska unija ima več uradnih jezikov. Katera od držav članic Evropske unije ni zaprosila, da bi se njen jezik priznal kot uraden?
V kateri državi članici Evropske unije domujeta božiček in njegov severni jelen Rudolf?
Katera je največja etnična manjšina v EU?
V kateri izmed naštetih institucij Evropske unije ima vsaka država članica po enega predstavnika?
Kako se je najprej imenovala unija šestih ustanovnih članic Evropske unije?
Katera država članica Evropske unije ima najmanj prebivalcev?
Čigavi interesi so zastopani v Odboru regij?
Katera pogodba je uvedla državljanstvo Evropske unije?
V kateri članici Evropske unije so se rodile vse tri znane osebnosti: Wolfgang Amadeus Mozart, Sigmund Freund in Gustav Klimt?
Katera kratica se uporablja za krajše poimenovanje Evropske unije?
Kje je uradni sedež Evropskega parlamenta?